Piękne kolędy i pastorałki w pięknym wykonaniu

Dziś, 16 grudnia AD 2019, przybyły do nas – podobnie jak w poprzednich latach – Dzieci ze Szkół Podstawowych Nr 5 i Nr 16 wraz z opiekunami, Panią Elżbietą Zjawin oraz Panem Piotrem Góralczykiem. Te połączone siły dziecięcych głosów, to członkowie Scholi Dziecięcej przy Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski.

Śpiewając tradycyjne polskie kolędy i pastorałki, wprowadzili i podopiecznych Działu Pobytu Dziennego, i hospicyjną załogę w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, która zawsze jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana i Boga do ludzkich serc i domów. Ich śpiew niósł się także po salach chorych, wnosząc i tam świąteczny nastrój.

Za ów występ wszystkim naszym Gościom składamy serdeczne Bóg zapłać, życząc im i ich rodzinom błogosławionych, bogatych w dary łaski Nowonarodzonego, Świąt, a także Do Siego Roku!

Krystyna Waleńska