Dziękujemy za dary dla hospicyjnych służb medycznych

Właśnie otrzymaliśmy jakże potrzebne dary od firmy „WEGRO” Hurtownia Opakowań, mieszczącej się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej. W darowiźnie przekazane zostały rękawice ochronne, mydła antybakteryjne, płyny do dezynfekcji rąk oraz tabletki dezynfekcyjne. Właścicielowi firmy, panu Przemysławowi Cieślewiczowi, serdecznie dziękujemy.

Kilka dni temu nieznana osoba przyniosła do Hospicjum darowiznę finansową z pisemną informacją, że jest to jej „cała miesięczna emerytura.” My, pracownicy Hospicjum, byliśmy tym gestem niezwykle poruszeni!

Wczoraj otrzymaliśmy także inny dar w postaci 200 szt. maseczek wielokrotnego użytku od pp. Jacka Wiernickiego i Macieja Grochockiego, którzy także kilka dni temu dostarczyli do Hospicjum 200 szt. maseczek.

Uczynione dobro powraca. Dziękując za otrzymane cenne dary, życzymy wszystkim Ofiarodawcom – także tym bezimiennym – by dobry Bóg wynagrodził im ofiarność i miłosierdzie okazane potrzebującym.

Marek Lewandowski

Tadeusz Iżykowski