Jaskółki online

Podopieczni świetlicy Jaskółka – w związku z sytuacją epidemiczną – od połowy marca nie spotykają się w hospicyjnej świetlicy. Niemniej osoby prowadzące świetlicę (psychologowie, pedagodzy) są w stałym kontakcie z dziećmi i ich opiekunami.

Ponadto na Facebooku stworzona została Grupa Świetlica Jaskółka. Tam odbywają się różne zajęcia, adresowane do podopiecznych świetlicy. Dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach psychologicznych, profilaktycznych, artystycznych, kulinarnych. Organizowane są także konkursy. Oto jeden z nich:

Jak zachęcilibyście swoich rówieśników, żeby ze spożywaniem alkoholu zaczekali do 18. urodzin??Hasło, wierszyk, plakat, filmik? Jaka forma waszym zdaniem będzie najciekawsza dla osób w waszym wieku? Spróbujcie stworzyć coś, co chcielibyście zobaczyć we własnej szkole i stwierdzić: ,,O! fajny pomysł!”. Na prace czekamy do 5 czerwca. Bądźcie kreatywni!!

Spotkania w sieci internetowej są odpowiedzią na sytuację, w jakiej wszyscy znaleźliśmy się. Liczymy na to, że już niebawem spotkamy się w hospicyjnej świetlicy. Stęskniliśmy się bardzo za sobą!

Dodajmy, że działania świetlicy Jaskółka wspierają: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd Miasta w Gorzowie.