List od Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej