Jaskółki wędrowały po Gorzowie

W sobotni ranek rozpoczęliśmy terenową grę po Gorzowie. Podzieliliśmy się na trzy grupy. Każda z grup miała swoją trasę, mapę i zadania do wykonania. Program dla poszczególnych grup przygotował Zbigniew Rudziński – szef PTTK Ziemi Gorzowskiej. Podczas spaceru odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc w Gorzowie, między innymi Trasę Siedmiu Wzgórz, Murawy Gorzowskie, Park Kopernika. Szukaliśmy na przykład Kamienia Filozoficznego i tablic edukacyjnych, liczyliśmy pniaki i kolumny, fotografowaliśmy panoramę Gorzowa. Musieliśmy posługiwać się mapą, czasami pytaliśmy o wskazówki przechodniów. Liczyła się także współpraca, spostrzegawczość, koncentracja. Naszym miejscem docelowym była siedziba PTTK. Tu czekały na nas osoby zrzeszone w tej organizacji. Czekał na nas także pyszny posiłek. Pan Zbyszek sprawdził karty z odpowiedziami, jakich udzielaliśmy podczas wyprawy po Gorzowie. Następnie otrzymaliśmy nagrody za udział w grze terenowej i upominki związane z Gorzowem i Ziemią Lubuską.

Gra terenowa „Odkrywamy lokalne atrakcje” została zorganizowana w dniu 26.06.2021 w ramach realizowanego przez świetlicę „Jaskółka” zadania „Zdrowy styl życia wybieramy, w podróż po Ziemi Lubuskiej wyruszamy!”. Zadanie wspierają Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe.