Odwiedziny pacjentów przebywających w oddziale stacjonarnym Hospicjum Św. Kamila
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i obowiązującym stanem
prawnym, na podstawie rekomendacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 kwietnia 2022 roku, odwiedziny pacjentów przebywających w oddziale stacjonarnym Hospicjum Św. Kamila odbywa się – do odwołania – według następujących zasad.
1. Umożliwia się odwiedziny jednoczasowo przez jedną osobę, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
2. Odwiedziny w Hospicjum Stacjonarnym odbywają się w godzinach 14.00 – 18.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 788-177-395 i nie powinny być dłuższe niż 2 godziny.
3. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos
przez cały czas przebywania osoby odwiedzającej na terenie podmiotu leczniczego.
4. Osoby odwiedzające chorych zobligowane są do
dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu do Hospicjum.
5. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów.
6. Personel medyczny ma obowiązek regularnego wietrzenia, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń po wizytach członków rodzin pacjentów.