Odwiedziny pacjentów przebywających w oddziale stacjonarnym Hospicjum Św. Kamila
Odwiedziny pacjentów przebywających w oddziale stacjonarnym Hospicjum Św. Kamila odbywa się według następujących zasad.
1. Umożliwia się odwiedziny jednoczasowo przez jedną osobę, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
2. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania osoby odwiedzającej na terenie podmiotu leczniczego.
3. Osoby odwiedzające chorych zobligowane są do dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu do Hospicjum.
4. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów.
5. Personel medyczny ma obowiązek regularnego wietrzenia, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń po wizytach członków rodzin pacjentów.