Pielgrzymka Żywego Różańca i Apostolstwa Margaretka do Sanktuarium w Rokitnie

W sobotę 1 października miała miejsce Pielgrzymka Żywego Różańca i Apostolstwa Margaretka do Sanktuarium w Rokitnie, w której to pielgrzymce pracownicy Hospicjum wzięli udział w podwójnej roli; w roli pątników i w roli organizatorów akcji „Pola nadziei.” Ta druga rola wiązała się z wymiarem merkantylnym i propagatorskim akcji. W sumie, dzięki ofiarności pielgrzymów, udało się zebrać ponad 6.000 złotych.
To doświadczenie było dla nas, pracowników Hospicjum, dobrą lekcją miłości do Maryi, Matki Jezusa, uwielbianej w Tajemnicach Różańca świętego, ale i kolejną lekcją pokory, dawaną nam przez pątników, którzy w pełnych empatii gestach i słowach, wyrażali swoją solidarność z chorymi pozostającymi pod opieką hospicyjnych zespołów medycznych.
Dziękuję wszystkim ofiarodawcom. W szczególności dziękuję też gospodarzowi rokitniańskiego Sanktuarium, księdzu Marcinowi Kliszczowi, za życzliwe przyjęcie i pomoc. Bóg zapłać.

Marek Lewandowski – Dyrektor Hospicjum Św. Kamila