To już 30 lat Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp.!
Dokładnie dziś (22 lutego) mija 30 lat od rozpoczęcia działalności przez Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. (była to jeszcze działalność nieformalna, bo pierwsze oficjalne spotkanie Stowarzyszenia św. Kamila w Gorzowie Wlkp. odbyło się niemal 4 miesiące później – 18 czerwca). 
Przy takiej okazji warto przypomnieć, że początkowo za tą nazwą kryło się zaledwie kilkoro zapaleńców, którzy chcieli objąć pomocą osoby chore na różne typy nowotworów.
Działalność gorzowskiego hospicjum opierała się wówczas na wyjazdach, w ramach których zespół medyczny (ksiądz, lekarz, pielęgniarka i wolontariusz) docierał do domów chorych potrzebujących pomocy w swoim cierpieniu.
Dziś Hospicjum św. Kamila to: 
– Hospicjum stacjonarne z 17 łóżkami,
– Hospicjum Domowe, obejmujące co miesiąc opieką ok. 60 chorych,
– Hospicjum Domowe dla Dzieci “Oskara i Róży”,
– Dział Fizjoterapii,
– Dział Pobytu Dziennego z miejscem dla około 20 pensjonariuszy
– Świetlica Jaskółka, która od 2009 r. daje wsparcie osieroconym dzieciom,
– wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
Chorzy objęci są kompleksową opieką lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną, psychologiczną, duchową, a także – gdy trzeba – socjalną.
Opieką obejmujemy też rodziny osób chorych (nie tylko w terminalnej fazie choroby ich bliskich), ale często także po ich śmierci.
Misja Hospicjum Św. Kamila realizowana jest bez względu na przekonania, światopogląd czy wyznanie chorego, a usługi świadczone są nieodpłatne.
Jeśli im Wam bliska jest idea hospicyjna możesz pomóc w prowadzeniu placówki przekazując nam 1,5% swojego podatku dochodowego.
Wystarczy, w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok wpisać nasz numer KRS: 0000026814