Dotacje i realizowane projekty

Dotacje i realizowane projekty

Na tej stronie chcielibyśmy przedstawić wszystkim zainteresowanym, dotacje i realizowane projekty przez Stowarzyszenie

Dotacje i realizowane projekty

Dotacje i projekty realizowane w 2023 roku

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila realizuje w 2023 roku następujące projekty:

(dotujący, nazwa zadania)

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

„Udzielanie pomocy osobom z chorobą nowotworową i sprawowanie nad nimi opieki”

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  dla Świetlicy “Jaskółka"   

“Jaskółki zdrowie wybierają i po alkohol nie sięgają!"

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  dla Świetlicy “Jaskółka"   

„Jaskółki silną wolę mają i narkotyków unikają”

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Doposażenie placówki opiekuńczej udzielającej pomocy osobom z chorobą nowotworową i sprawowanie nad nimi opieki całodobowej

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

30 lat Hospicjum św. Kamila – całym sercem i lokalną kulturą dla drugiego człowieka

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Profilaktykę rozwijamy – wolontariat rozkręcamy"

Zarząd Województwa Lubuskiego

Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe “Jaskółka"

“Jaskółki wyruszają na lubuskie szlaki"

Zarząd Województwa Lubuskiego

“Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach"

Lubuski Urząd Wojewódzki 

Festyn pod patronatem Wojewody i Aleksandry Piłsudskiej

Dotacje i realizowane projekty w 2022 roku

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila realizuje w 2022 roku następujące projekty:

(dotujący, nazwa zadania)

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

„Udzielanie pomocy osobom z chorobą nowotworową i sprawowanie nad nimi opieki”

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  dla Świetlicy “Jaskółka"   

„Alkohol – Jaskółkowy wróg!”

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  dla Świetlicy “Jaskółka"   

„Narkotyki? Nie biorę, bo kocham życie!”

Urząd Marszałkowski 

Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe “Jaskółka"

“Jaskółki dbają o swoje zdrowie i chronią środowisko Ziemi Lubuskiej:

Urząd Marszałkowski

Departament Infrastruktury Społecznej w Zielonej Górze

„Jaskółki wszelkim uzależnieniom  mówią stanowcze  NIE!”

Dotacje i realizowane projekty w 2021 roku

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila realizuje w 2021 roku następujące projekty:

(dotujący, nazwa zadania)

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

„Udzielanie pomocy osobom z chorobą nowotworową i sprawowanie nad nimi opieki”

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  dla Świetlicy “Jaskółka"   

 „Alkoholu nie uznajemy, swoje życie szanujemy!”

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

„Jaskółeczki mówią narkotykom stanowcze NIE!”

Urząd Marszałkowski 

Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe “Jaskółka"   

„Zdrowy styl życia wybieramy, w podróż po Ziemi Lubuskiej wyruszamy!”

Dotacje i realizowane projekty w 2020 roku

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila realizuje w 2020 roku następujące projekty:

(dotujący, nazwa zadania)

Departament Ekonomii Społ.i  Solidarnej MRPiPS        

Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.

Tytuł: „Wykluczeni być nie chcemy! Rozwoju i wsparcia potrzebujemy!”

Miasto Gorzów Wlkp.  dla Świetlicy “Jaskółka"                                             

„Narkotyków brać nie chcemy! Rozwoju potrzebujemy!”                         

Miasto Gorzów Wlkp.  dla Świetlicy “Jaskółka"             

„Po alkohol nie sięgamy. Inne plany i marzenia mamy!”

Miasto Gorzów Wlkp.                 

„Udzielanie pomocy osobom z chorobą nowotworową i sprawowanie nad nimi opieki”

Miasto Gorzów Wlkp.

Mały Grant „Jaskółeczki alkoholowi mówią NIE!„             

Urząd Marszałkowski

Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe “Jaskółka"   

„Jaskółki poznają, promują i chronią Ziemię Lubuską”  

Urząd Marszałkowski

 ROPS Grant  “EGIDA"  

udzielanie grantów w ramach projektu „EGIDA”                                                            

PGE Energia z serca                      

„Dofinansowanie kosztów funkcjonowania hospicjum”

Dotacje i realizowane projekty w 2016 roku

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila realizuje w 2016 roku następujące projekty

(dotujący, nazwa zadania):

Miasto Gorzów Wlkp.

“Udzielanie pomocy osobom z chorobą nowotworową i sprawowanie nad nimi opieki"

Miasto Gorzów Wlkp.

“Wspieranie dzieci i ich rodzin przed wykluczeniem społecznym, zagrożeniem alkoholizmem i patologią społeczną"

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. dofinansowanie DPD

“Formy wypoczynku uwzględniające wiek i schorzenia podopiecznych Działu Pobytu Dziennego w Hospicjum Św. Kamila"

PGE Energia z serca

“Pokrycie kosztów ogrzewania obiektów hospicjum"

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

“Zakup łóżek dla chorych"

Dotacje i realizowane projekty w 2015 roku

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila realizuje w 2015 roku następujące projekty (dotujący, nazwa zadania):

Miasto Gorzów Wlkp.:

“Udzielanie pomocy osobom z chorobą nowotworową i sprawowanie nad nimi opieki"

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze:

“Podnoszenie standardów opieki nad osobami starszymi przebywającymi w Dziale Pobytu Dziennego Hospicjum Św. Kamila"

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

“Pokrycie kosztów ogrzewania obiektów hospicjum"

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

“Zakup sprzętu sanitarnego dla chorych"

SE Bordnetze Polska Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

“Darowizna na cele statutowe"

Dotacje i realizowane projekty w 2014 roku

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila realizuje w 2014 roku następujące projekty (dotujący, nazwa zadania):

Miasto Gorzów Wlkp

“Udzielanie pomocy osobom z chorobą nowotworową i sprawowanie nad nimi opieki"

PFRON przy udziale Samorządu Województwa Lubuskiego

“Modernizacja pomieszczeń oraz rozbudowa rehabilitacji pod kątem przystosowania dla osób niepełnosprawnych."

Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

“Aktywizacja osób starszych – podopiecznych Hospicjum Św. Kamila"

Fundacja Babci Aliny

“Zakup sprzętu medycznego dla  Hospicjum Św. Kamila"

Fundacja AMICIS z siedzibą we Wronkach

“Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego."

Wydawnictwo Podatkowe Gofin w Gorzowie Wlkp.

“Zakup sprzętu medycznego do Hospicjum Św. Kamila."

Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie

“Zakup leków, jednorazowych środków medycznych, środków do pielęgnacji i dezynfekcji w celu wykonywania czynności opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, przebywającymi w Hospicjum Stacjonarnym."

Dotacje i realizowane projekty w 2013 roku

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila realizuje w 2013 r następujące projekty:

Wojewoda Lubuski

„Aktywizacja oraz integracja osób starszych ze środowiskiem lokalnym.”

Miasto Gorzów Wielkopolski

„Udzielanie pomocy osobom z chorobą nowotworową i sprawowanie nad nimi opieki.”

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

„Pokrycie kosztów ogrzewania obiektów Hospicjum.”

Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

„Udzielanie pomocy osobom z chorobą nowotworową i sprawowanie nad nimi opieki”.

Fundacja BRE BANK

„Dofinansowanie zakupu leków, artykułów medycznych i innego wyposażenia dla hospicjum”.

Wydawnictwo Podatkowe Gofin

„Zakup sprzętu medycznego do Hospicjum Św. Kamila”.

Fundusze Europejskie Rozbudowa Hospicjum

Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych poprzez rozbudowę Hospicjum św. Kamila

PROJEKT: Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych poprzez rozbudowę Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp. woj.lubuskie

1.Opis projektu: Realizacja projektu polega na rozbudowie istniejącego budynku Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp. oraz nadbudowie skrzydła południowo-wschodniego budynku nad całym istniejącym tarasem. Projekt ma na celu poprawę jakości i dostępu dla osób chorych na choroby nowotworowe, przyczyniając się do przeciwdziałania problemom społecznym m. in. ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez zwiększenie ilości miejsc w Hospicjum oraz utworzenie Poradni Paliatywnej. Grupą docelową są osoby chore na choroby nowotworowe oraz osoby wymagające opieki paliatywnej z Gorzowa Wlkp. oraz regionu województwa lubuskiego, a także z regionów sąsiadujących z województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace budowlane polegające na dobudowie skrzydła w części parterowej, zabudowie istniejącego tarasu, modernizacji jednej sali chorych oraz wykonaniem nowego tarasu. Dzięki tym pracom adaptacyjnym i budowlanym powstaną dwa dodatkowe pomieszczenia tj. gabinet lekarski oraz rejestracja chorych. Ponadto powstaną dwie sale chorych co spowoduje zwiększenie ilości miejsc o 4 łóżka. Dzięki pracom adaptacyjnym powstanie nowy taras z funkcją wypoczynkową oraz ewakuacyjną dla chorych. W ramach projektu zostanie zakupiona i zamontowana instalacja energii ze źródeł odnawialnych oraz wymienione zostanie oświetlenie i przeprowadzona termomodernizacja budynku. Sale chorych i gabinet lekarski zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt oraz urządzenia medyczne dla chorych na choroby nowotworowe w terminalnym ich stanie. Zostanie zwiększone zatrudnienie o 1 osobę. Projekt przyczyni się do obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych. Zrealizowanie projektu w założonym kształcie zamknie proces standaryzacji budynku hospicyjnego oraz pozwoli sprostać ilościowym wyzwaniom wynikającym ze wzrostu zachorowalności na choroby nowotworowe a także umożliwi pozyskanie powierzchni pod usytuowanie poradni medycyny paliatywnej. W wyniku realizacji projektu powstanie nowa usługa tj. usługi w Poradni Paliatywnej oraz zwiększy się liczba osób objętych usługami medycznymi.

2. Wartość projektu:  615 201,18 zł.

3. Wkład Funduszy Europejskich:  423 653,80 zł.

PROJEKT- OPIS DZIAŁAŃ na bieżąco

24.04.2018

Wtorek 24 kwietnia dla placówki hospicyjnej będzie dniem pamiętnym a to z racji oficjalnego przekazania do użytkowania części dobudowanej i częściowo zmodernizowanej części starej. Prace budowlane trwały równo rok. Zostały zakończone i odebrane przez komisję odbiorową – o czym informowałem wcześniej – kilka dni przed wtorkową uroczystością. Dzięki rozbudowie wykonanej w ramach projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych poprzez rozbudowę Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, woj. lubuskie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, z którego pozyskaliśmy ostatecznie ok. 455 tys. zł, to jest 75% środków potrzebnych na inwestycję, powstały dwie nowe sale szpitalne z 4 łóżkami, zmodernizowano jedną salę z dwoma łóżkami oraz dobudowano pomieszczenia na gabinet lekarski, gabinet zabiegowy i poczekalnię dla powstającej poradni medycyny paliatywnej.

W skromnej uroczystości otwarcia podwoi postinwestycyjnych wzięło udział grono zaprzyjaźnionych z Hospicjum osób różnego stanu, funkcji i stanowisk. W uroczystości uczestniczyli: ks. Bogusław Kaczmarek – Proboszcz Parafii Pierwszych Męczenników Polski, Władysław Komarnicki – Senator RP i Członek Honorowy Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, Wicewojewoda Lubuski – Robert Paluch, Wiceprezydent Miasta – Radosław Sujak, Grażyna Wojciechowska – Radna RM, państwo Leszek Zielewicz – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Włókno” i Anna Olejniczak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej tejże Spłódzielni, bedącej Członkiem Honorowym SHŚK, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny PWiK – Bogusław Andrzejczak, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna – Augustyn Wiernicki dyrektorki zaprzyjaźnionych Przedszkoli Miejskich – Elżbieta Anacka, Beata Gzela, Izabela Kutereba, Dorota Leśniewicz i Bożena Skoczna, Jan Rudnnicki – wspólnik spółki AgroBiznes, Piotr Wiśniewski – architekt, Ireneusz Jakubowski – właściciel firmy budowlanej „Jakbud”, Piotr Laszczak – podwykonawca branży elektrycznej, członkowie Zarządu SHŚK – Tadeusz Iżykowski, Mirosław Skup, Grażyna Moszczyńska i Irena Witkowska, Kierownik medyczny Hospicjum – Małgorzata Zielińska, pracownicy zaangażowani w dzieło rozbudowy – Katarzyne Lesiecka, Arkadiusz Wiśniewki oraz Robert Marchewka, Katarzyna Domaszewicz i Irena Spała a także piszący te słowa – Marek Lewandowski.

W trakcie oficjalnego otwarcia jego uczestnicy podpisali się na szczególnym akcie pamiątkowym, który następnie w kapsule czasu zabetonowany został w przygotowanym dla niej otworze-sarkofagu w fundamencie. Tam też znalazła się lista osób – członków Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila oraz lista wszystkich pracowników Hospicjum. Po poświęceniu pomieszczeń przez ks. Bogusława Kaczmarka, uczestnicy uroczystości przeszli z parteru budynku na piętro obejrzeć pozostałe oddane do użytku pomieszczenia.

Ostatnim punktem programu był skromny poczęstunek, który był też okazją do spotkań bilateralnych, przyjacielskich rozmów i – dla wielu – możliwością obejrzenia z bliska oddanej rok wcześniej do dyspozycji dzieci z „Jaskółki” dwuizbowej świetlicy.

Tak więc niełatwy temat inwestycji, związanej z poszerzeniem bazy lokalowej Hospicjum Św. Kamila został (prawie) zakończony. Pozostało „jeszcze” i „tylko” rozlicznie inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim województwa lubuskiego.

Marek Lewandowski

W środę 18 kwietnia, komisja odbiorowa składająca się z przedstawicieli inwestora, wykonawcy i użytkownika dokonała odbioru robót budowlanych, wykonanych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych poprzez rozbudowę Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, woj. lubuskie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Poddziałania 9.1.1. „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT”. Nazwa długa, nie do zapamiętania. Zadanie (niestety) nie obejmowało zagospodarowania terenu, a z tym będą jeszcze drobne problemy, jako że i „środków nie staje”, i trawa nie wyrasta w ciągu godziny. Ale – wszystko w swoim czasie.

W piątek, 20 kwietnia, do przyszłego ogrodu dołożone zostały akcenty kwiatowe, które już dziś upiększają wciąż jeszcze surowy klimat naszych „terenów zielonych”. Na zdjęciach – pracownicy Hospicjum przy pracach ogrodowych. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, głównie pracownikom administracji, za wykonanie „kawału dobrej roboty”. Po rozrośnięciu się i rozkwitnięciu pelargonii, nasz ogród zyska małe „coś” z wiszących ogrodów Semiramidy.

Marek Lewandowski

06.12.2018

Chcemy pochwalić się kolejną fazą postępujących prac związanych z rozbudową budynku hospicyjnego. Na załączonych zdjęciach widoczny jest aktualny stan wnętrz (dwóch nowych i jednej przebudowanej) sal chorych w części szpitalnej budynku. Na podłogach położona została specjalna wykładzina a ściany przygotowane do ostatniego pomalowania. Pozostał jeszcze montaż opraw oświetleniowych i gniazdek elektrycznych oraz zakup łóżek i innego wyposażenia. Jest nadzieja, że już w przyszłym tygodniu sale będą gotowe na przyjęcie chorych. Baza lokalowa Hospicjum powiększy się w ten sposób o dwa nowe pomieszczenia i o 4 łóżka szpitalne, co poprawi zapewne dostępność świadczeń dla chorych i to, co ważne – skróci lub wyeliminuje kolejki osób oczekujących na przyjęcie.

Tadeusz Iżykowski

Marek Lewandowski

31.08.2017

Właśnie zakończył się kolejny etap rozbudowy budynku hospicyjnego. Zgodnie z harmonogramem przykryto dachem nowo powstałą część budynku od strony południowo-wschodniej oraz wykonano z żelbetonu taras zewnętrzny na poziomie I piętra, gdzie zlokalizowane są sale chorych. Co prawda szalunek i podpory będą – jeszcze przez trzy tygodnie – skutecznie zniekształcać obraz miejsca przyszłego dziennego wypoczynku hospicyjnych podopiecznych, ale nic już nie zmieni faktu, że taras powstał. Pozostały prace wykończeniowe, które mają swoje miejsce w przywołanym wyżej harmonogramie w terminie późniejszym.

Teraz przed ekipą budowlaną dużo robót ziemnych, jako że trzeba wykonać między innymi nowy kolektor – wraz z trzema – studzienkami odprowadzający ścieki z nowych pomieszczeń. Ale o tym… następnym razem.

Marek Lewandowski

08.08.2017

Jak wspominałem w poprzedniej relacji opisującej postępy na placu budowy, brygada budowlana przystąpiła do budowy tarasu zewnętrznego na poziomie I pietra. Będzie on pełnił podwójną rolę. Pierwszą z nich jest możliwość korzystania przez naszych chorych z delektowania się świeżym powietrzem i widokami otaczającej nas zieleni. Jak zauważyliśmy, podopieczni Hospicjum lubią takie „wyprawy”, tym bardziej, że część szpitalna budynku znajduje się na pierwszym piętrze. Drugą jest funkcja ewakuacyjna na wypadek zdarzeń losowych, które wymagałyby ewakuacji chorych poza budynek. Zakończenie dobudowy tarasu przewidziane jest na koniec sierpnia, podobnie jak położenie dachu nad częścią dobudowaną.

Marek Lewandowski

W ramach rozbudowy budynku głównego, w lipcu bieżącego roku zakończyły się jej dwa – praktycznie niewidoczne z zewnątrz, zapisane w projekcie i w harmonogramie – etapy. Pierwszym z nich była wymiana istniejących starych, nieekonomicznych i mało efektywnych pod względem jasności światła, opraw oświetleniowych. Drugim było zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych, które – podobnie jak i nowe światło ledowe – pozwala zaoszczędzić środki przeznaczane na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł zewnętrznych, i to nawet do 80% w ciągu doby, co uzależnione jest od pogody.

Instalacja fotowoltaiczna wymusiła, nie przewidywaną wcześniej, wymianę całej instalacji odgromowej budynku. Ta część inwestycji sfinansowana została – w odróżnieniu od wspomnianych wyżej dwóch etapów projektu „unijnego” – w całości ze środków własnych.

Dzięki zakończonym i opisanym wyżej pracom polepsza się infrastruktura techniczna budynku głównego, a przy okazji pojawia się perspektywa przyszłych oszczędności, co dla gorzowskiej placówki nie jest bez znaczenia. Wartością dodaną tej części przedsięwzięcia jest jej ekologiczność, bowiem ogniwa fotowoltaiczne należą do odnawialnych źródeł energii (OZE). Brygada budowlana przystąpiła już do wykonania kolejnego kroku zmierzającego do osiągnięcia finalnego celu, a mianowicie do budowy tarasu zewnętrznego na poziomie pierwszego piętra, który latem będzie służył chorym, pełniąc jednocześnie funkcję ewakuacyjną na wypadek takiej potrzeby.

Marek Lewandowski

Dziś, 14 lipca 2017 r., zamknięty został rozdział pt. „stawianie murów” i – co widać na zdjęciach – „dobudówka” uzyskała postać „stanu surowego otwartego”. Oznacza to, że jesteśmy… bliżej finału naszej hospicyjnej inwestycji, tym bardziej, że w przyszłym tygodniu zamknięte zostaną rozdziały pt. montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana opraw oświetleniowych w istniejącej części budynku z tradycyjnych na „nowoczesne”, energooszczędne.

O kolejnych krokach przybliżających Hospicjum do finału działania inwestycyjnego będziemy wszystkich naszych sympatyków i okazjonalnych czytelników informować.

Marek Lewandowski

Tadeusz Iżykowski

19.06.2017

Już nie wirtualnie, ale realnie ruszyliśmy z budową. Efekty widać na załączonych obrazkach. Mamy już mury i podwaliny pod podłogę oraz taras.

12.05.2017

Podpisanie umowy na wykonanie drugiej części inwestycji, czyli rozbudowy budynku hospicyjnego pod potrzeby chorych, było symbolicznym naciśnięciem guzika zapalającego zielone światło dla wykonawcy generalnego i podwykonawców. Za kilka lub kilkanaście dni nastąpi – również symboliczne – wkopanie przysłowiowej łopaty, co da początek rozbudowie. Hospicyjnych Przyjaciół będziemy informować o postępach robót, aby z nami mogli cieszyć się z realizacji dawnych planów, które właśnie się materializują.

Marek Lewandowski

Tadeusz Iżykowski

 

Z dniem 8 marca 2017 r. roku ogłasza wszczęcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania robót budowlanych i instalacyjnych (kod CPV: 45215140-0) istniejącego budynku Hospicjum św. Kamila Gorzowie Wlkp

Dziś, 04 stycznia 2017 r., w zielonogórskiej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się podpisanie ważnej dla Hospicjum Św. Kamila umowy o dofinansowanie ze środków UE rozbudowy naszej gorzowskiej placówki. Ze strony Zarządu Województwa Lubuskiego umowę podpisała pani Alicja Makarska, członek Zarządu, a ze strony hospicyjnego Stowarzyszenia – Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia, panowie Tadeusz Iżykowski i Mirosław Skup.

W ten sposób zamknięty został wieloaspektowy rozdział przygotowań do rozbudowy budynku hospicyjnego, otwierający jednocześnie etap przygotowań do przetargu. A potem zostanie już tylko wykonawstwo, które powinno zakończyć się na przełomie tego i przyszłego roku.

Przed nami zatem trudny rok, ale wchodzimy w niego z nieukrywanym optymizmem, bo od końcowego sukcesu przedsięwzięcia zależy miedzy innymi jakość posługi hospicyjnej. Zapewne skrócą się kolejki osób oczekujących, jako że powstaną dwie nowe sale z 4 łóżkami dla chorych. Pojawi się też możliwość poszerzenia naszych usług o działalność poradni opieki paliatywnej. Budynek zostanie wyposażony w ogniwa fotowoltaiczne, co zapewne obniży koszty energii elektrycznej. Podniesie się też jakość zabezpieczeń przeciwpożarowych (instalacja SAP już została wykonana) a w obiekcie wymienione zostaną wszystkie oprawy oświetleniowe ustandardawiające jakość oraz podnoszące komfort płynący z podniesionej jakości oświetlenia.

Nowy rok zaczął się pomyślnie, teraz trzeba dołożyć starań i wysiłku, by tak samo się zakończył. Zależy to od Zarządu Stowarzyszenia, Dyrektora i pracowników Hospicjum, współpracujących z Zarządem w obszarze wykonawczym.

Marek Lewandowski Tadeusz Iżykowski

Fundusze Europejskie

Dotacja z Ministerstwa RPiPS

Z wielką przyjemnością informujemy, że świetlica „Jaskółka” otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jej wysokość to aż 100.000 złotych. Dzięki tym środkom będziemy realizować zadania w ramach projektu „Wykluczeni być nie chcemy! Rozwoju i wsparcia potrzebujemy!”. Będą to między innymi zajęcia psychologiczne, zajęcia wspomagające rozwój różnych umiejętności i talentów, między innymi warsztaty kulinarne i artystyczne.

Przekaż swoje 1,5% podatku

Decydując się na przekazanie 1,5% naszej organizacji pomagasz osobom chorym przebywającym w Hospicjum Stacjonarnym, Hospicjum Domowym, Hospicjum Domowym dla Dzieci oraz Dziale Pobytu Dziennego.
KRS: 0000026814

  albo zadzwoń  95 30 70 387