Wizyta Księdza Biskupa w Hospicjum

Dzień 13 listopada 2019 r. był dla chorych, wolontariuszy i członków Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila dniem szczególnym. W tym dniu gorzowskie Hospicjum gościło w swoich progach rzadkiego, acz zawsze mile widzianego, Gościa, którym był Ksiądz Biskup Tadeusz Lityński, Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Księdza Biskupa przywitał w Kaplicy p.w. Jezusa Miłosiernego Prezes Zarządu Stowarzyszenia, pan Tadeusz Iżykowski. Po wspólnej modlitwie Ksiądz Biskup wraz z towarzyszącymi mu księżmi, Bogusławem Kaczmarkiem, Proboszczem Parafii Pierwszych Męczenników Polski, o. Piotrem Krysztofiakiem, Kapelanem Hospicjum oraz członkami Zarządu Stowarzyszenia, udał się do chorych, przebywających w Oddziale Stacjonarnym, aby każdego pobłogosławić i podzielić się dobrym słowem. Nasi pacjenci nie kryli wzruszenia i wdzięczności. Podobnie było na spotkaniu z podopiecznymi Działu Pobytu Dziennego, gdzie Ksiądz Biskup przywitał się z chorymi, błogosławiąc ich i obdarowując pamiątkowymi obrazkami.

Po zakończeniu spotkań z chorymi nastał czas spotkania z wolontariuszami, pracownikami i członkami Stowarzyszenia w Świetlicy „Jaskółka”, gdzie Ksiądz Biskup podziękował, szczególnie wolontariuszom, za nieocenioną, bezinteresowną posługę chorym. W trakcie rozmowy poruszonych zostało wiele tematów związanych z posługą chorym i funkcjonowaniem tutejszego Hospicjum.

Wizyta zacnego Gościa związana była z wizytacją duszpasterską w Parafii Pierwszych Męczenników Polski, która poprzez swoich kapłanów od 26 lat prowadzi posługę duchową w placówce hospicyjnej i która obchodzi właśnie 30 lecie swojego istnienia.

Na zakończenie spotkania Ksiądz Biskup pobłogosławił wszystkim jego uczestnikom i udał się do wizytowanej parafii.

Krystyna Waleńska