Siostra Michaela Honorowym Obywatelem Miasta

Siostra Michaela Rak otrzyma  dziś ( 2 lipca 2021 r. ) tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gorzowa Wlkp. Uroczystość odbędzie się o godz. 11:00 podczas sesji Rady Miasta.

Poniżej zamieszczamy list, który wystosowała na tę okoliczność  gorzowska wspólnota hospicyjna.

 

Czcigodna, Droga Siostro Michaelo.

       Nadanie Siostrze przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego tytułu Honorowego Obywatela Miasta budzi szacunek i to nie tyle ze względu na rangę uhonorowania, ile z powodu przyczyn, które sprawiły, że to szacowne gremium dostrzegło ich szeroką gamę i postanowiło ów zaszczytny tytuł Siostrze przyznać.

       Także i my, wspólnota hospicyjna, w której Siostra przebywała i którą Siostra kształtowała, dbając o jakość życia hospicyjnych podopiecznych, pragniemy – poprzez ten widzialny znak, jakim jest niniejszy list – wyrazić nasze uznanie dla siły Siostry ducha i wytrwałości w dążeniu do celu, jakim było i jest samarytańskie wspieranie tych najsłabszych braci naszych w Chrystusie, którzy przez udział w cierpieniu Zbawiciela skazani są na pomoc i opiekę osób trzecich.

       Z serca gratulując tego szczególnego wyróżnienia, jakim jest tytuł  Honorowego Obywatela Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, życzymy, by Pan nasz, Jezus Chrystus, prowadził Siostrę swoimi drogami, błogosławiąc i udzielając ze swego skarbca tych łask, które pozwolą Siostrze pełnić Jego wolę.

                                                                    Szczęść Boże!

         W imieniu Zarządu i członków                                    W imieniu pracowników 

Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila                                 Hospicjum Św. Kamila

   Tadeusz  Iżykowski – Prezes Zarządu                         Marek Lewandowski – Dyrektor