Pola Nadziei

Inauguracja akcji Pola Nadziei 2019

Tegoroczna inauguracja ogólnopolskiej akcji Pola nadziei w „części” gorzowskiej miała miejsce 2 października na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 32 przy ul. Stilonowej. Warunki pogodowe były wyjątkowo niesprzyjające, zwłaszcza podczas sadzenia cebulek żonkili przez przedszkolaków. Z tego powodu część artystyczna przygotowana przez panie wychowawczynie, a wykonana przez grupę starszaków, odbyła się w dużej sali wewnątrz budynku, a do sadzenia cebulek wytypowanych zostało pięcioro odpowiednio ubranych maluchów.

Na szczęście na czas „zabiegów ogrodniczych” deszcz przestał padać, co pozwoliło na posadzenie wszystkich 400 przygotowanych wcześniej cebulek.

Uczestnicy

W tym wydarzeniu udział wzięli:

  • pan Roman Sądej – Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  • pani Jolanta Andrysiak-Walas Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta,
  • pani Izabela Gryszko – Dyrektor PM Nr 31,
  • pani Barbara Chruścińska – Zastępca Dyrektora PM Nr 27,
  • pani Izabela Kutereba – gospodarz miejsca i Dyrektor PM Nr 32,

a także osoby reprezentujące Stowarzyszenie i Hospicjum Św. Kamila:

  • pani Krystyna Waleńska – koordynator akcji Pola nadziei,
  • panowie: Tadeusz Iżykowski – Prezes Stowarzyszenia, Bohdan Tołkacz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • pani Lucyna Brzezińska – członek Stowarzyszenia.

Cel Akcji Pola Nadziei

Już 14 edycji akcji Pola nadziei ma ciągle to samo i ciągle aktualne przesłanie: uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby chorych nowotworowych w terminalnej fazie ich choroby oraz zebranie środków wypełniających luki w budżecie Hospicjum, a przeznaczanych co roku na cele statutowe, czyli na utrzymanie działalności hospicyjnej, służącej chorym.

Wyrażam nadzieje graniczącą z pewnością, że i tym razem akcja przyniesie zakładane rezultaty. Wartością dodaną tej akcji jest – jak zawsze – wyzwolenie niemierzalnych pokładów empatii i sympatii mieszkańców naszego regionu w stosunku do osób potrzebujących (także duchowego) wsparcia.

Uczestnicy Pól Nadziei