Inauguracja akcji Pola Nadziei 2019

Informujemy wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby wesprzeć nas poprzez wzięcie udziału w tym trudnym roku, w 15 już edycji „Pól Nadziei 2020”, iż rozpoczynamy ją od dnia 1 września br.

Niestety w tym roku nie będzie uroczystej inauguracji, jak w latach poprzednich. Nie mniej jednak postarajmy się, aby żonkil kwitnący na wiosnę w naszych ogrodach, czy na skwerach, przypominał nam, że nadzieja jest naszą przyszłością.

Jednocześnie Państwa udział, dopomoże naszemu Hospicjum w dalszym funkcjonowaniu i w świadczeniu pomocy naszym podopiecznym.

Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem „Pól Nadziei” z ramienia Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod nr telefonów:  787-956-313   lub    95/30-70-387

 

Cel Akcji Pola Nadziei

Już 15 edycji akcji Pola nadziei ma ciągle to samo i ciągle aktualne przesłanie: uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby chorych nowotworowych w terminalnej fazie ich choroby oraz zebranie środków wypełniających luki w budżecie Hospicjum, a przeznaczanych co roku na cele statutowe, czyli na utrzymanie działalności hospicyjnej, służącej chorym.

Wyrażam nadzieje graniczącą z pewnością, że i tym razem akcja przyniesie zakładane rezultaty. Wartością dodaną tej akcji jest – jak zawsze – wyzwolenie niemierzalnych pokładów empatii i sympatii mieszkańców naszego regionu w stosunku do osób potrzebujących (także duchowego) wsparcia.