Aukcja Medalu “Dar Serca”

AUKCJA MEDALU „DAR SERCA”

PRZEKAZANEGO PRZEZ PIERWSZEGO WOJEWODĘ LUBUSKIEGO, PROFESORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO,
JANA MAJCHROWSKIEGOZWYCIĘZCY AUKCJI

SERDECZNIE GRATULUJEMY.

 UCZESTNIKOM

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ.

Link do audycji Radio Gorzów  – posłuchaj

REGULAMIN
Akcji wsparcia Hospicjum św. Kamila opartej o działanie filantropijne pierwszego wojewody lubuskiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, Jana Majchrowskiego
 1. Pan prof. Jan Majchrowski przekazał złoty medal „DAR SERCA” (wraz certyfikatem autentyczności), jaki otrzymał w 2000 roku od władz Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila za wspieranie działalności tejże placówki, z przeznaczeniem na pomnożenie finansowych zasobów hospicyjnych w trudnym czasie zmagania się z wielorakimi skutkami choroby SARS-CoV-2, które maja przełożenie na kondycję finansową Hospicjum.
 2. Akcja wsparcia Hospicjum Św. Kamila odbywa się w formie aukcji.
 3. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zwane dalej Uczestnikami. Aprobacja regulaminu odbywa się poprzez dokonanie czynności zapisanej w p. 4.
 4. Zgłoszenie akcesu do udziału w akcji, uprawniającego do udziału w aukcji medalu „DAR SERCA”, odbywa się w formie wykupienia cegiełki o wartości 200 zł, poprzez wpłacenie tejże kwoty na konto nr 49 1020 1967 0000 8602 0002 8290 Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila. W tytule przelewu należy napisać: Medal „Dar Serca” oraz swoje dowolne pięcioliterowe hasło, składające się z liter i cyfr, które wraz z wpłaconą kwotą zostanie umieszczone na stronie internetowej hospicjum-gorzow.pl i służyć będzie osobie wpłacającej do jej identyfikacji zamiast danych osobowych.
 5. Kolejne postąpienia Uczestnik dokonuje, dzwoniąc w dni powszednie w godzinach 8.30 – 14.30 pod nr 787 956 313 i podając telefonicznie swoje imię i nazwisko oraz  kwotę postąpienia wraz ze swoim hasłem.
 6. Aktualizacja danych będzie dokonywana codziennie w dni powszednie na wymienionej w p. 4 stronie internetowej o godz. 14.30 i sprowadzać się będzie do podania najwyższej oferowanej przez jednego z Uczestników kwoty.
 7. Właścicielem medalu zostanie osoba, która zadeklaruje najwyższą kwotę wpłaty.
 8. Wszyscy uczestnicy aukcji otrzymają pamiątkowy imienny certyfikat z wkomponowanym wzorem medalu  „DAR SERCA.”
 9. Czas trwania aukcji – do 31 maja 2021 roku.
 10. Akcja promowana będzie przez prof. Jana Majchrowskiego.
 11. Patronat medialny – Radio Zachód i Radio Gorzów.
UCZESTNIK AUKCJI
(numer identyfikacyjny)
ZADEKLAROWANA KWOTA

AUKCJA

MBB37

GAB99

MARY1

MAJ21

HA2023

ZAKOŃCZONA

1550,00 PLN

1500,00 PLN

1301,00 PLN

1300,00 PLN

200,00 PLN