Sprawozdania

Sprawozdania

Na tej stronie chcielibyśmy przedstawić wszystkim zainteresowanym, sprawozdania  Stowarzyszenia

Roczne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 09.02.2012

S P R A W O Z D A N I E

ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez wolontariuszy

Hospicjum Św. Kamila, która odbyła się w dniu 9 lutego 2012 roku

 na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Dnia 9 lutego 2012 roku z okazji Światowego Dnia Chorego, Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp., przeprowadziło zbiórkę publiczną do puszek kwestarskich na terenie miasta Gorzowa.

Pozwolenie na zbiórkę wydał Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. decyzją administracyjną z dnia 10 stycznia 2012 r. znak: WSO.II.5311.2.2012.

W zbiórce uczestniczyło 1253 wolontariuszy. Głównie byli to studenci, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli 16 rok życia, a także osoby przynależące do grup modlitewnych, działających przy parafiach, parafialnych zespołów Caritas. Pomoc wolontaryjną okazało także wiele osób dobrej woli z Gorzowa i spoza Gorzowa, w tym Uniwersytetu III Wieku czy grupy wolontariuszy niepełnosprawnych.

Przeprowadzona kwesta, która trwała od godz. 8.00 do godz. 18.00, przyniosła Stowarzyszeniu dochód w wysokości 80.782,75 zł. (osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy). Zebrane środki w całości przeznaczone zostały na działalność statutową Stowarzyszenia, to jest na pokrycie kosztów dotyczących działań związanych z opieką paliatywno-hospicyjną na rzez osób chorych na choroby nowotworowe w Hospicjum Stacjonarnym, a także w innych działach Hospicjum.

Na przeprowadzenie zbiórki Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 3.714,01 zł. (trzy tysiące siedemset czternaście złotych i jeden grosz), w tym na:

1. Ubezpieczenie wolontariuszy – 337,67 zł.

2. Folia laminowana – 137,81 zł.

3. Plomby do puszek – 26,69 zł.

4. Torba i sznurek – 160,92 zł.

5. Plakaty – 246,00 zł.

6. Kubki termiczne – 51,17 zł.

7. Naklejki – 615,00 zł.

8. Sznurek – 53,45 zł.

9. Pączki i drożdżówki – 720,00 zł.

10. Naklejki i identyfikatory – 1.365,30 zł.

Z-ca Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
Mirosław Skup

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przy Kupcu Gorzowskim 18-19.06.2011

S P R A W O Z D A N I E

ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez wolontariuszy i pracowników Hospicjum Św. Kamila w dniach 18 i 19 czerwca 2011 roku na terenie „Kupca Gorzowskiego” w Gorzowie Wielkopolskim.

1. W sobotę oraz niedzielę, to jest 18 i 19 czerwca 2011 roku, podczas plenerowej imprezy prozdrowotnej pt.: „Dbajmy o zdrowie”, Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, zwane dalej Stowarzyszeniem, przeprowadziło zbiórkę publiczną do puszek kwestarskich na terenie Kupca Gorzowskiego przy ul. Witosa 50 w Gorzowie Wlkp. Pozwolenie na zbiórkę wydał decyzją administracyjną z dnia 6 czerwca 2011 roku, znak: WSO II-5022-10/11, Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Zbiórkę przeprowadziło łącznie 10 wolontariuszy i pracowników.

2. Przeprowadzona kwesta, która trwała od godz. 10.00 do godz. 16.00, przyniosła Stowarzyszeniu dochód w wysokości 1.085,56 zł (tysiąc osiemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy). Nie było ofiar w naturze. Zebrane środki w całości przeznaczone zostały na działalność statutową Stowarzyszenia, to jest na pokrycie kosztów dotyczących działań związanych z opieką paliatywno-hospicyjną na rzez osób chorych na choroby nowotworowe w Hospicjum Świętego Kamila, w tym głownie na leki.

3. Na przeprowadzenie zbiórki Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 457,96 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy), w tym na:

1) materiały na słup ogłoszeniowy – 331,87 zł,

2) transport materiałów i potrzebnego sprzętu – 80,00 zł,

3) inne drobne materiały – 46,09 zł,

Tadeusz IżykowskiPrzewodniczący Zarządu
Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 18.02.2011

S P R A W O Z D A N I E

ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez wolontariuszy Hospicjum Św. Kamila w dniu 18 lutego 2011 roku na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

1. W piątek, 18 lutego 2011 roku, z okazji Światowego Dnia Chorego, Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, zwane dalej Stowarzyszeniem, przeprowadziło zbiórkę publiczną do puszek kwestarskich na terenie miasta Gorzowa. Pozwolenie na zbiórkę wydał decyzją administracyjną z dnia 16 grudnia 2010 roku, znak: WSO.II.5022-14/10, Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Zbiórkę przeprowadziło 1030 wolontariuszy, wywodzących się głównie ze szkół, przyparafialnych grup modlitewnych, parafialnych zespołów Caritas, oraz wielu osób dobrej woli z Gorzowa i spoza Gorzowa, w tym Uniwersytetu III Wieku czy grupy wolontariuszy niepełnosprawnych, działającej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

2. Przeprowadzona kwesta, która trwała od godz. 8.00 do godz. 18.00, przyniosła Stowarzyszeniu dochód w wysokości 83.215,10 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście piętnaście złotych i dziesięć groszy). Nie było ofiar w naturze. Zebrane środki w całości przeznaczone zostały na działalność statutową Stowarzyszenia, to jest na pokrycie kosztów dotyczących działań związanych z opieką paliatywno-hospicyjną na rzez osób chorych na choroby nowotworowe w Hospicjum Świętego Kamila, w tym na:

1) wywóz odpadów medycznych – 30.000 zł,

2) sprzęt medyczny – 5.000 zł,

3) usługi pralnicze – 15.000 zł,

4) dyżury lekarskie – 15.000 zł,

5) transport pacjentów – 5.000 zł,

6) ubezpieczenie społeczne – 13.215,10 zł.

3. Na przeprowadzenie zbiórki Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 5.461,95 zł (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), w tym na:

1) puszki kwestarskie – 1.644, 56 zł,

2) naklejki na puszki – 615,00 zł,

3) legitymacje (identyfikatory) – 848,70 zł,

4) naklejki dla darczyńców – 2.312,40 zł,

5) plomby do puszek – 41,29 zł.

Tadeusz IżykowskiPrzewodniczący Zarządu
Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila

Przekaż swoje 1,5% podatku

Decydując się na przekazanie 1,5% naszej organizacji pomagasz osobom chorym przebywającym w Hospicjum Stacjonarnym, Hospicjum Domowym, Hospicjum Domowym dla Dzieci oraz Dziale Pobytu Dziennego.
KRS: 0000026814