Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów „Hospicjum Św. Kamila”

1. Administratorem danych osobowych wszystkich pacjentów jest Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila, zwane dalej: „Administratorem”. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem mailowym: hospicjumkamila@wp.pl lub pod numerami telefonów: 787-956-313, 95 307-03-87. Z Administratorem można skontaktować się również za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@hospicjum-gorzow.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie będzie przekazywać danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe pacjentów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6. Pacjent ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy prawa.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych pacjentów przez Administratora, pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

8. Przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9.[1] W oparciu o dane osobowe pacjentów Administrator nie będzie podejmował wobec pacjentów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Przekaż swoje 1,5% podatku

Decydując się na przekazanie 1,5% naszej organizacji pomagasz osobom chorym przebywającym w Hospicjum Stacjonarnym, Hospicjum Domowym, Hospicjum Domowym dla Dzieci oraz Dziale Pobytu Dziennego.
KRS: 0000026814

  albo zadzwoń  95 30 70 387