Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila

Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila

Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie, jest zatem organem założycielskim Hospicjum, które osobowości prawnej nie posiada.

Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu, który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach, a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego. W Statucie Stowarzyszenia napisano, iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Miks idei, prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka, któremu nadano nazwę… Hospicjum Św. Kamila.

Władze Stowarzyszenia

ZARZĄD STOWARZYSZENIA HOSPICJUM ŚW. KAMILA

Tadeusz Iżykowski – Prezes Zarządu
Grażyna Ewa Moszczyńska – Wiceprezes Zarządu
Karolina Kapałczyńska – Sekretarz Zarządu

Irena Witkowska – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA HOSPICJUM ŚW.KAMILA

Bohdan Tołkacz – Przewodnicząca Komisji
Maria Popiel – Członek Komisji
Łukasz Stoś – Członek Komisji

Członkowie wspierający
Darczyńcy Hospicjum św. Kamila
Podstawy prawne
Podstawy działania Stowarzyszenia Hospicjum św. Kamila
Sprawozdania
Roczne sprawozdania merytoryczne, finansowe, ze zbiórek publicznych i darowiznach
Dotacje i realizowane projekty
Realizacje Stowarzyszenia Hospicjum św. Kamila

Członkowie wspierający

W pięciu działach (Hospicjum Stacjonarne i Domowe, Domowe dla Dzieci, Fizjoterapia,  Pobyt Dzienny ) pomoc w minionym okresie otrzymało ponad 40 tysięcy ludzi. To, że było to możliwe, jest w ogromnej mierze zasługą wszystkich Darczyńców Hospicjum, którzy wykazywali się hojnością i szczodrobliwością. To między innymi dzięki Nim, idea hospicyjna, sprowadzająca się do kompleksowej pomocy człowiekowi cierpiącemu.

Zostań wolontariuszem

Możesz wnieść swój czas, umiejętności i wiedzę poprzez wolontariat z Hospicjum św. Kamila. To okazja, aby wywrzeć pozytywny wpływ.