Sprawozdania

Na tej stronie chcielibyśmy przedstawić wszystkim zainteresowanym, sprawozdania  Stowarzyszenia

Donatics Charity was incorporated on April 1, 1994, with seed capital from the Emma Foundation, three individual philanthropists. Our desire was to transform the world of philanthropy by looking at all human beings as members of a single.

Roczne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 09.02.2012

S P R A W O Z D A N I E

ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez wolontariuszy

Hospicjum Św. Kamila, która odbyła się w dniu 9 lutego 2012 roku

 na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Dnia 9 lutego 2012 roku z okazji Światowego Dnia Chorego, Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp., przeprowadziło zbiórkę publiczną do puszek kwestarskich na terenie miasta Gorzowa.

Pozwolenie na zbiórkę wydał Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. decyzją administracyjną z dnia 10 stycznia 2012 r. znak: WSO.II.5311.2.2012.

W zbiórce uczestniczyło 1253 wolontariuszy. Głównie byli to studenci, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli 16 rok życia, a także osoby przynależące do grup modlitewnych, działających przy parafiach, parafialnych zespołów Caritas. Pomoc wolontaryjną okazało także wiele osób dobrej woli z Gorzowa i spoza Gorzowa, w tym Uniwersytetu III Wieku czy grupy wolontariuszy niepełnosprawnych.

Przeprowadzona kwesta, która trwała od godz. 8.00 do godz. 18.00, przyniosła Stowarzyszeniu dochód w wysokości 80.782,75 zł. (osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy). Zebrane środki w całości przeznaczone zostały na działalność statutową Stowarzyszenia, to jest na pokrycie kosztów dotyczących działań związanych z opieką paliatywno-hospicyjną na rzez osób chorych na choroby nowotworowe w Hospicjum Stacjonarnym, a także w innych działach Hospicjum.

Na przeprowadzenie zbiórki Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 3.714,01 zł. (trzy tysiące siedemset czternaście złotych i jeden grosz), w tym na:

1. Ubezpieczenie wolontariuszy – 337,67 zł.

2. Folia laminowana – 137,81 zł.

3. Plomby do puszek – 26,69 zł.

4. Torba i sznurek – 160,92 zł.

5. Plakaty – 246,00 zł.

6. Kubki termiczne – 51,17 zł.

7. Naklejki – 615,00 zł.

8. Sznurek – 53,45 zł.

9. Pączki i drożdżówki – 720,00 zł.

10. Naklejki i identyfikatory – 1.365,30 zł.

Z-ca Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
Mirosław Skup

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przy Kupcu Gorzowskim 18-19.06.2011

S P R A W O Z D A N I E

ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez wolontariuszy i pracowników Hospicjum Św. Kamila w dniach 18 i 19 czerwca 2011 roku na terenie „Kupca Gorzowskiego” w Gorzowie Wielkopolskim.

1. W sobotę oraz niedzielę, to jest 18 i 19 czerwca 2011 roku, podczas plenerowej imprezy prozdrowotnej pt.: „Dbajmy o zdrowie”, Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, zwane dalej Stowarzyszeniem, przeprowadziło zbiórkę publiczną do puszek kwestarskich na terenie Kupca Gorzowskiego przy ul. Witosa 50 w Gorzowie Wlkp. Pozwolenie na zbiórkę wydał decyzją administracyjną z dnia 6 czerwca 2011 roku, znak: WSO II-5022-10/11, Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Zbiórkę przeprowadziło łącznie 10 wolontariuszy i pracowników.

2. Przeprowadzona kwesta, która trwała od godz. 10.00 do godz. 16.00, przyniosła Stowarzyszeniu dochód w wysokości 1.085,56 zł (tysiąc osiemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy). Nie było ofiar w naturze. Zebrane środki w całości przeznaczone zostały na działalność statutową Stowarzyszenia, to jest na pokrycie kosztów dotyczących działań związanych z opieką paliatywno-hospicyjną na rzez osób chorych na choroby nowotworowe w Hospicjum Świętego Kamila, w tym głownie na leki.

3. Na przeprowadzenie zbiórki Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 457,96 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy), w tym na:

1) materiały na słup ogłoszeniowy – 331,87 zł,

2) transport materiałów i potrzebnego sprzętu – 80,00 zł,

3) inne drobne materiały – 46,09 zł,

Tadeusz IżykowskiPrzewodniczący Zarządu
Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 18.02.2011

S P R A W O Z D A N I E

ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez wolontariuszy Hospicjum Św. Kamila w dniu 18 lutego 2011 roku na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

1. W piątek, 18 lutego 2011 roku, z okazji Światowego Dnia Chorego, Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, zwane dalej Stowarzyszeniem, przeprowadziło zbiórkę publiczną do puszek kwestarskich na terenie miasta Gorzowa. Pozwolenie na zbiórkę wydał decyzją administracyjną z dnia 16 grudnia 2010 roku, znak: WSO.II.5022-14/10, Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Zbiórkę przeprowadziło 1030 wolontariuszy, wywodzących się głównie ze szkół, przyparafialnych grup modlitewnych, parafialnych zespołów Caritas, oraz wielu osób dobrej woli z Gorzowa i spoza Gorzowa, w tym Uniwersytetu III Wieku czy grupy wolontariuszy niepełnosprawnych, działającej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

2. Przeprowadzona kwesta, która trwała od godz. 8.00 do godz. 18.00, przyniosła Stowarzyszeniu dochód w wysokości 83.215,10 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście piętnaście złotych i dziesięć groszy). Nie było ofiar w naturze. Zebrane środki w całości przeznaczone zostały na działalność statutową Stowarzyszenia, to jest na pokrycie kosztów dotyczących działań związanych z opieką paliatywno-hospicyjną na rzez osób chorych na choroby nowotworowe w Hospicjum Świętego Kamila, w tym na:

1) wywóz odpadów medycznych – 30.000 zł,

2) sprzęt medyczny – 5.000 zł,

3) usługi pralnicze – 15.000 zł,

4) dyżury lekarskie – 15.000 zł,

5) transport pacjentów – 5.000 zł,

6) ubezpieczenie społeczne – 13.215,10 zł.

3. Na przeprowadzenie zbiórki Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 5.461,95 zł (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), w tym na:

1) puszki kwestarskie – 1.644, 56 zł,

2) naklejki na puszki – 615,00 zł,

3) legitymacje (identyfikatory) – 848,70 zł,

4) naklejki dla darczyńców – 2.312,40 zł,

5) plomby do puszek – 41,29 zł.

Tadeusz IżykowskiPrzewodniczący Zarządu
Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila

Przekaż swoje 1% podatku

Decydując się na przekazanie 1% naszej organizacji pomagasz osobom chorym przebywającym w Hospicjum Stacjonarnym, Hospicjum Domowym, Hospicjum Domowym dla Dzieci oraz Dziale Pobytu Dziennego.
KRS: 0000026814