Dotacje – projekty

Fundusze Europejskie

Dotacja z Ministerstwa RPiPS

Z wielką przyjemnością informujemy, że świetlica „Jaskółka” otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jej wysokość to aż 100.000 złotych. Dzięki tym środkom będziemy realizować zadania w ramach projektu „Wykluczeni być nie chcemy! Rozwoju i wsparcia potrzebujemy!”. Będą to między innymi zajęcia psychologiczne, zajęcia wspomagające rozwój różnych umiejętności i talentów, między innymi warsztaty kulinarne i artystyczne.