Opieka duchowa

Msze święte odprawiane są w hospicyjnej kaplicy codziennie o godz. 9:00.

Pacjenci oddziału mają możliwość uczestniczyć w mszy poprzez oglądanie w telewizji transmisji “na żywo" w salach chorych.

Nabożeństwa:

  • Wszelkie Nabożeństwa (majowe, czerwcowe, październikowe i listopadowe), odprawiane będą bezpośrednio po Mszy Świętej.
  • Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – w każdą środę.
  • W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 Msza Święta w kaplicy hospicyjnej odprawiana jest w intencji zmarłych pacjentów Hospicjum. Serdecznie zapraszamy rodziny zmarłych.
  • W każdy drugi poniedziałek miesiąca podczas Mszy Świętej modlimy się za wszystkich wolontariuszy, pracowników i członków Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila.

Opieka duchowa:
Kapelan Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. – ks. Piotr Krysztofiak

Modlitwy i Intencje

Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencje Apostolstwa Modlitwy
w Hospicjum św. Kamila
w Gorzowie Wielkopolskim na 2014 rok

Styczeń

Intencja ogólna:
Aby zakończyły się wszelkie dyskryminacje, prześladowania oraz wojny na tle religijnym i aby na całym świecie zapanował pokój.

Intencja szczegółowa:
Aby zawsze w naszym kraju wiara katolicka była szanowana przez rząd oraz organy administracyjne a katolicy cieszyli się wolnością praktyk religijnych, słowa oraz zgromadzeń.

Luty

Intencja ogólna:
Aby biedni, chorzy i cierpiący w naszym kraju, ufnie zawierzając swój los Matce Bożej z Lourdes, odnajdywali siłę w krzyżu Chrystusa oraz aby pracownicy służby zdrowia wzorowali się w swoim powołaniu i pracy na miłosiernym Samarytaninie.

Intencja szczegółowa:
Aby chorzy i cierpiący przebywający w naszym Hospicjum doświadczali miłości Bożej, życzliwości ludzkiej i wstawiennictwa świętych patronów a pracownicy i posługujący chorym czerpali siłę od Jezusa Miłosiernego i Matki Miłosierdzia.

Marzec

Intencja ogólna:
Aby w naszym kraju dzieci, młodzież oraz dorośli dbali o swój rozwój duchowy i coraz głębszą wiarą i świadomością przyjmowali sakramenty święte.

Intencja szczegółowa:
Aby chorzy i cierpiący w naszej wspólnocie przez przyjmowanie sakramentów świętych przygotowali się na drogę do domu Ojca.

Kwiecień

Intencja ogólna:
Aby w naszym kraju święta kościelne, a zwłaszcza Święto Zmartwychwstania Pańskiego, kultywowane były z godnością i czcią .

Intencja szczegółowa:
Aby Zmartwychwstały Jezus obdarzył potrzebnymi łaskami wszystkich chorych i cierpiących, a także wszystkich pracowników, wolontariuszy oraz ludzi dobrej związanych z naszym Hospicjum.

Maj

Intencja ogólna:
Aby w naszym kraju Maryja, królowa Polski, otaczana była należytą czcią i znajdowała godne miejsce w każdej rodzinie.

Intencja szczegółowa:
Aby Maryja, Matka Cierpliwie Słuchająca, zaniosła wszystkie nasze hospicyjne troski przed tron Swojego Syna.

Czerwiec

Intencja ogólna:
Aby wszyscy ludzie na całym świecie bardziej słuchali Boga niż innych ludzi i zawierzali sens swojego życia, wszystkie troski i radości Sercu Jezusowemu.

Intencja szczegółowa:
Aby Najświętsze Serce Pana Jezusa obdarzało naszą wspólnotę potrzebnymi łaskami na każdy dzień życia, pracy i modlitwy.

Lipiec

Intencja ogólna:
Aby dzieci i młodzież przebywające na wakacjach pogłębiali więź z Bogiem i nawiązywali relacje międzyludzkie oparte na Bożej miłości.

Intencja szczegółowa:
Aby Bóg obdarzał codziennie potrzebnymi łaskami wszystkich wolontariuszy angażujących się w naszym Hospicjum .

Sierpień

Intencja ogólna:
Aby Matka Boża uczyła wszystkich katolików na całym świecie drogi prowadzącej do Jezusa.

Intencja szczegółowa:
Aby nasza wspólnota odnajdywała oparcie w codziennej modlitwie różańcowej, jak również w nabożeństwach i innych modlitwach poświęconych Maryi.

Wrzesień

Intencja ogólna:
Aby chrześcijanie na całym świecie zawsze i wszędzie odważnie bronili krzyża i wartości chrześcijańskich.

Intencja szczegółowa:
Aby wspólnota naszego Hospicjum zawsze znajdywała w krzyżu Pana Jezusa umocnienie, pocieszenie oraz siłę na każdy dzień pracy oraz służby Bogu i bliźniemu.

Październik

Intencja ogólna:
Aby wszyscy ludzie utrudzeni i obciążeni codziennością i szarością dnia codziennego z ufnością dostrzegli i otworzyli się na miłość Bożą.

Intencja szczegółowa:
Aby nasza wspólnota w swojej pracy, posłudze oraz relacjach międzyludzkich codziennie kierowała się prawdziwą miłością pochodzącą od Boga.

Listopad

Intencja ogólna:
Aby wszyscy ludzie w chwili śmierci zwracali się z ufnością do Miłosierdzia Bożego.

Intencja szczegółowa:
Aby wszyscy zmarli z naszej wspólnoty dostąpili chwały nieba.

Grudzień

Intencja ogólna:
Aby Boża Dziecina przyniosła całemu światu pokój, miłość oraz ufność.

Intencja szczegółowa:
Aby członkowie naszej wspólnocie naśladowali Jezusa, który narodził się w ubogiej szopce i przyszedł na świat, aby służyć innym.

Modlitwa za chorych

Modlitwa za chorych

Tobie, Jezu, który poprzez swoją mękę obdarzyłeś nas nadzieją życia wiecznego, zawierzamy wszystkich chorych, starszych, niepełnosprawnych, słabych i opuszczonych.
Wspieraj swoją łaską i obdarzaj potrzebnymi mocami tych, którzy w domach, hospicjach i szpitalach, jednoczą się z Tobą przez cierpienia fizyczne lub duchowe.
Spraw, aby nie zabrakło im odwagi do dźwigania krzyża, tak by przeżywali swe cierpienia w duchu miłości i ofiary za zbawienie świata.
Błogosław, Panie, także wszystkim, którzy leczą chorych i opiekują się nimi.
Wypełnij ich serca cierpliwością i łagodnością, aby w cierpiących odkrywali Twoje, pełne blasku i świętości, Oblicze.

Amen.

Modlitwa lekarzy i pielęgniarek

Modlitwa lekarzy i pielęgniarek

Dobry Boże, rozpoczynamy kolejny dzień pracy.
Tobie oddajemy siebie i tych, do których nas posyłasz.
Ty pochylałeś się na ludzkim cierpieniem i niedolą.
Pomóż nam naśladować Ciebie – miłosiernego Samarytanina.
Niech oczy nasze będą otwarte.
Pomóż nam w każdym chorym dojrzeć Twoje cierpiące Oblicze.
Naucz nas słuchać.
Niech serca nasze potrafią współczuć, abyśmy z łagodnością w słowach, cierpliwością i uśmiechem skutecznie nieśli ulgę choremu.
Uwolnij nas od pośpiechu.
Daj, abyśmy pamiętali o tym, że ja, lekarz, i ja, pielęgniarka, jestem dla chorego.
Nie dopuść, abyśmy zaniedbywali swoje obowiązki.
Niech dobro chorego będzie na pierwszym miejscu.
Ty, Panie, przeszedłeś przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc i uzdrawiając chorych.
Chcemy Ciebie naśladować.

Amen.
Święty Łukaszu – módl się za mną.

Modlitwa za Służbę Zdrowia

Modlitwa za Służbę Zdrowia

Panie Jezu Chryste, który przeszedłeś przez ziemię, wszystkim czyniąc dobrze, spraw, aby każdy lekarz swoją troskliwością i serdecznością budził w chorych nadzieję powrotu do zdrowia,
spraw, aby pamiętał, że jego praca jest służbą Tobie.
Obdarz go zdrowiem, cierpliwością i dobrocią, aby przez jego pomoc wszyscy poznawali dobroć Twoją.
Panie, który pochwaliłeś miłosiernego Samarytanina za to, że nie ominął cierpiącego człowieka, spraw, aby wszystkie siostry i pielęgniarki tak samo troskliwie opiekowały się chorymi.
Niech w każdym chorym potrafią dojrzeć cierpiącego Chrystusa.
Obdarz je swoimi łaskami, aby z sercem spełniały posługę, gdyż wtedy cierpienie mniej boli i budzi się nadzieja wyzdrowienia.
Obdarzaj je dobrocią, łagodnością w słowach, cierpliwością i uśmiechem.
Spraw wreszcie, aby okazując miłosierdzie chorym dostąpiły kiedyś Twojego miłosierdzia.

Amen.

W opiece duchowej chodzi  o pełną miłości obecność przy  człowieku, która pobudza ufność i nadzieję w chorym oraz pojednuje go ze śmiercią.

Ofiarowanie obecności wiary i nadziei jest dla lekarzy i pielęgniarek najwyższą formą humanizacji wiary. Jest czymś więcej niż ulgą w cierpieniu; oznacza zaangażowanie się w ułatwienie choremu przejścia do Boga

Komunia Święta

daje umierającemu siłę

Eucharystia daje umierającemu siłę do podjęcia ostatecznego i decydującego etapu wędrówki życia

pomocą

dla umierającego jest wiara w Boga

Słuchanie jest wcieleniem miłosiernej miłości Boga.

Przekaż swoje 1% podatku

Decydując się na przekazanie 1% naszej organizacji pomagasz osobom chorym przebywającym w Hospicjum Stacjonarnym, Hospicjum Domowym, Hospicjum Domowym dla Dzieci oraz Dziale Pobytu Dziennego.
KRS: 0000026814