Opieka psychologiczna

Po zakończeniu leczenia przyczynowego i kwalifikacji chorego do opieki paliatywnej pacjent i jego rodzina zmagają się z trudnymi przeżyciami. Po objęciu opieką przez Hospicjum św.Kamila w Gorzowie Wlkp. mogą oni korzystać z pomocy psychologicznej, która polega na udzielaniu wsparcia emocjonalnego, przygotowywaniu do poważnych konsekwencji choroby oraz troszczeniu się o komfort psychiczny chorego i jego rodziny.

Psychologowie – w zależności od istniejących potrzeb – spotykają się z chorymi przebywającymi na Oddziale Stacjonarnym w budynku Hospicjum oraz z pacjentami Hospicjum Domowego dla Dzieci i Dorosłych u nich w domu.
Rodziny pacjentów mogą liczyć także na pomoc psychologa m.in. w odreagowaniu negatywnych emocji, w zrozumieniu zachodzących zmian, w przygotowywaniu dorosłych i dzieci do pożegnania się z bliską osobą. Po odejściu chorego osieroceni mogą nadal korzystać ze wsparcia.

Kontakt: 787 956 163, 577 787 088
Pacjenci i rodziny objęci opieką Hospicjum Domowego dla Dorosłych i dla Dzieci mogą zgłaszać się także przez osobę koordynującą tymi hospicjami, dzwoniąc pod nr telefonu: 788 177 391 lub 95 30 70 204.
Zespół psychologów:
Aleksandra Marciniak – psycholog
Alicja Mackiewicz – psycholog

Grupy wsparcia

Grupa wsparcia w żałobie dla dzieci i młodzieży

Grupa wsparcia w żałobie dla dzieci i młodzieży w ramach świetlicy „Jaskółka” :

Spotkania adresowane są do dzieci i młodzieży, które straciły bliską sobie osobę. Oferujemy pomoc i wsparcie każdemu, kto znalazł się w żałobie.

Celem spotkań jest budowanie więzi wspólnotowych, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia, pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i innymi problemami, które związane są ze stratą bliskiej osoby. Podczas spotkań chcemy także zapewnić dzieciom i młodzieży wieloaspektowy rozwój poprzez pomoc w zajęciach szkolnych, rozwijanie talentów i uzdolnień oraz organizację spotkań okolicznościowych i wyjazdów.

Spotkania organizowane są od września do czerwca w każdą środę w godzinach 16:00 – 19:00 w świetlicy “Jaskółka" w Hospicjum Św. Kamila przy ulicy Stilonowej 21 w Gorzowie Wlkp. Zapraszamy na pierwsze piętro do sali nr 86.
Więcej informacji na temat projektu w zakładce Świetlica „Jaskółka”.

Grupa wsparcia w żałobie dla dorosłych

Grupa wsparcia w żałobie dla dorosłych :

– spotkania adresowane są do osób pogrążonych w żałobie, także tych spoza kręgu Hospicjum. Oferujemy pomoc i wsparcie każdemu, kto znalazł się w tak ciężkim i wyjątkowym czasie, jakim jest czas żałoby;– celem spotkań jest budowanie więzi wspólnoty, możliwość prowadzenia nieskrępowanych rozmów, współodczuwanie i współprzeżywanie problemów związanych ze śmiercią bliskiej osoby, psychoedukacja w zakresie istoty i czasu trwania procesu żałoby, interwencje terapeutyczne i pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami.

Zakres pomocy psychologicznej

Zakres pomocy psychologicznej :

  • interwencje terapeutyczne indywidualne dla pacjentów i członków rodzin;
  • indywidualne wsparcie w żałobie dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • grupa wsparcia w żałobie dla dzieci i młodzieży w ramach świetlicy „Jaskółka”.
  • grupa wsparcia w żałobie dla dorosłych

Opieka hospicyjna jest formą pomocy dla pacjentów w zaawansowanej fazie choroby oraz ich bliskich. Jej głównym celem jest łagodzenie cierpienia rozumianego wielorako – jako cierpienie fizyczne, psychiczne oraz duchowe.

Pracując w hospicjum można zaobserwować jak osoba, która bardzo cierpi z powodu bólu, rzadziej prosi o środki przeciwbólowe, gdy są przy niej obecne bliskie jej osoby. Wskazuje to, że nasze ciało i psychika są nierozerwalnie ze sobą połączone.

dzielić się

swoimi zmartwieniami, obawami, lękami

He is passionate about supporting the sector in any way she can.

wsparciem

obejmowane są również rodziny oraz bliscy

He is passionate about supporting the sector in any way she can.

Przekaż swoje 1,5% podatku

Decydując się na przekazanie 1,5% naszej organizacji pomagasz osobom chorym przebywającym w Hospicjum Stacjonarnym, Hospicjum Domowym, Hospicjum Domowym dla Dzieci oraz Dziale Pobytu Dziennego.
KRS: 0000026814

  albo zadzwoń  95 30 70 387