Poradnia Medycyny Paliatywnej

Poradnia Medycyny Paliatywnej

-PORADNIA NIECZYNNA –

W poradni paliatywnej sprawowana jest opieka nad chorymi w ogólnym stanie stabilnym, którzy mogą osobiście przyjść do poradni lub chorymi, którzy ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się, wymagają porad w domu chorego. Chorzy, którzy wymagają wizyt o częstotliwości minimum dwa razy w tygodniu mogą być kierowani do hospicjum domowego.

Należąca do jednego z rodzajów świadczeń w opiece paliatywnej, hospicyjna Poradnia Medycyny Paliatywnej (PMP) jest formą ambulatoryjnej opieki nad chorymi nowotworowymi, będącymi w trakcie chemioterapii lub radioterapii, lub u których wyłączono leczenie przyczynowe z racji jego dyskwalifikacji przez onkologów. Jest to zatem leczenie objawowe, obejmujące takie objawy jak np. ból, duszności czy inne dolegliwości somatyczne, ale także lęk w trakcie leczenia onkologicznego. Zadaniami takiej opieki są: zmniejszanie dolegliwości, rehabilitacja (o ile lekarz uzna jej zasadność), dobre relacje z chorym i jego rodziną, ciągłość opieki, w tym także w formie innych rodzajów świadczeń hospicyjnych, opieka postterminalna oraz edukacja. Opieka w PMP jest opieką holistyczną, a więc obejmuje także sferę duchową i psychiczną.

Informacje o przyjęciu

Przyjęcie chorego do Poradni

Przyjęcie chorego do poradni odbywa się na podstawie skierowania lekarza POZ lub innego specjalisty. Decyzję o przyjęciu bądź o odmowie przyjęcia pacjenta do Poradni Medycyny Paliatywnej podejmuje Kierownik do spraw medycznych Hospicjum w porozumieniu z Pielęgniarką oddziałową.

Poradnia czynna w poniedziałki od godz. 14.30 do 15.30

Informacja pod nr telefonu 787-95-61-72 w dni powszednie w godzinach 8.00 – 14.00

Rodzaje świadczeń udzielanych w PMP

W ramach poradni medycyny paliatywnej udzielane są:

  1. porady lekarskie;
  2. porady psychologiczne;
  3. porady lekarsko-pielęgniarskie w domu chorego;
  4. konsultacje lekarskie, w tym również chorych, którzy nie zostali zakwalifikowani do hospicjum domowego.

W czasie opieki nad pacjentem nieuleczalnie chorym skupiamy się zarówno na niesieniu pomocy medycznej i farmakologicznej zorientowanej na ciele (m.in. na łagodzeniu bólu, duszności, wymiotów, braku apetytu), jak i na psychice pacjenta, co oznacza, że ma on dostęp do pomocy ze strony psychologa.

Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.

Przekaż swoje 1% podatku

Decydując się na przekazanie 1,5 % naszej organizacji pomagasz osobom chorym przebywającym w Hospicjum Stacjonarnym, Hospicjum Domowym, Hospicjum Domowym dla Dzieci oraz Dziale Pobytu Dziennego.
KRS: 0000026814