Otaczajmy Wszystkich Pacjentów obecnością, uwagą, troską i modlitwą…. Oni tego bardzo potrzebują

Hospicjum Św. Kamila – Obchody XXXII Światowego Dnia Chorego

08.02. 2024 uczestnictwo Dyrektor Hospicjum Św. Kamila w obchodach  ŚDCH w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej – Zielona Góra

11.02.2024 msza św. w intencji Chorych w Parafiach diecezji zielonogórsko – gorzowskiej

12.02. 2024 msza św. w Hospicjum Św. Kamila – uroczysta wizyta biskupa pomocniczego Adriana Puta i zaproszonych Gości