Z wielką przyjemnością informujemy, że świetlica „Jaskółka” otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jej wysokość to aż 100.000 złotych. Dzięki tym środkom będziemy realizować zadania w ramach projektu „Wykluczeni być nie chcemy! Rozwoju i wsparcia potrzebujemy!”.

Będą to między innymi zajęcia psychologiczne, zajęcia wspomagające rozwój różnych umiejętności i talentów, między innymi warsztaty kulinarne i artystyczne. Nie zabraknie propozycji sportowych i związanych z turystyką. Będą także zajęcia związane z profilaktyką uzależnień. Nasze propozycje kierowane są do podopiecznych świetlicy „Jaskółka” – dzieci i młodzieży, którzy doświadczyli straty bliskiej osoby. Adresatami działań będą również wolontariusze. Część zadań będziemy realizować we współpracy z różnymi podmiotami ekonomii społecznej i podmiotami zatrudnienia socjalnego.

W obecnej sytuacji większość działań będzie odbywała się on line. Na FB świetlicy „Jaskółka” stworzyliśmy grupę, której członkami są podopieczni i wolontariusze świetlicy. Pierwsze zajęcia – profilaktyczne – już 18 maja o godzinie 17.00.

Jednocześnie ogłaszamy zapisy na warsztaty kulinarne on line. Warsztaty odbędą się 25 maja, a tematem przewodnim będzie kuchnia włoska. Zapraszamy!