Celem tego święta jest propagowanie zdrowego stylu życia, który ma wpływać na poprawne funkcjonowanie tego ważnego organu. Tego dnia przypominamy o profilaktycznych badaniach układu nerwowego i jak odpowiednio zadbać o nasz mózg.

Jak zadbać o swój mózg?

Zmiany zachodzące w organizmie i mózgu są naturalną koleją rzeczy. Pogorszenie sprawności umysłowej jest powszechne i stanowi jedną z najbardziej niepokojących konsekwencji starzenia się. Zaburzenia funkcji poznawczych nie muszą być jednak czymś nieuniknionym.

Uprawiaj aktywność fizyczną

Badania wykazują, że ćwiczenia fizyczne pomagają rozwijać także umysł. Wykazano, że ćwiczenia fizyczne wywierają wpływ na procesy poznawcze. Dlatego też ćwiczenia i dieta okazują się być nieinwazyjną i skuteczną strategią przeciwdziałania zaburzeniom neurologicznym i poznawczym.

Ćwiczenia pobudzają również rozwój nowych komórek nerwowych i zwiększają liczbę połączeń między synapsami. Wg badań największy wzrost zdrowia mózgu związany jest z sesjami ćwiczeń trwającymi od 45 do 60 minut.

Stymuluj swój mózg

Aktywność umysłowa zwiększa przepływ krwi, tlenu i składników odżywczych do mózgu. Wykazano, że stymulacja umysłowa przynosi korzyści w postaci ochronnego i trwałego efektu neurologicznego.

Wysypiaj się

Ważną rolę dla zdrowia mózgu odgrywa sen. Jest on ważny dla wielu funkcji mózgu, w tym dla sposobu, w jaki neurony komunikują się ze sobą. Niedobór snu powoduje, że aktywny proces zachodzący w układzie limfatycznym nie ma czasu na wykonanie swojej funkcji. W związku z tym mogą gromadzić się toksyny, czego skutki będą widoczne w zdolnościach poznawczych, zachowaniu i ocenie sytuacji.

Ogólnie przyjmuje się, że osoby, które wysypiają się w „odpowiedniej ilości”, budzą się wypoczęte i osiągają dobre wyniki w ciągu dnia. Jaka jest więc ta odpowiednia ilość snu? Niestety, jednoznaczna odpowiedź nie istnieje, ponieważ oprócz ilości snu należy wziąć pod uwagę jego inne ważne cechy, takie jakość snu i czas jego trwania (pora zasypiania i budzenia się).

Dla rekomendacji zdrowotnych przyjmuje się jednak, że osoby dorosłe powinny spać 7 lub więcej godzin w ciągu nocy.

źródło: https://biomed.org.pl/europejski-dzien-mozgu-2022/