Choć aukcja Medalu „Dar Serca”, ofiarowanego dla Hospicjum przez prof. Jana Majchrowskiego zakończyła się 31 maja, dopiero dziś medal ów mógł być przekazany panu Piotrowi Rybokowi, który zaoferował najwyższą kwotę, która zasiliła hospicyjne konto. W uroczystości przekazania medalu wzięli udział: prof. Jan Majchrowski (z Warszawy, poprzez połączenie bezprzewodowe), Tadeusz Iżykowski i Grażyna Moszczyńska – członkowie Zarządu hospicyjnego Stowarzyszenia oraz, co oczywiste, pan Piotr Rybok, a także piszący te słowa. Były przemówienia, sporo kurtuazji, ale i słów wdzięczności i podziękowań zarówno dla nowego, jak i byłego (już), posiadacza medalu.
Panu Piotrowi jeszcze raz gratuluję, obydwu Panom dziękuję; jednemu – za inicjatywę, drugiemu – za udział w aukcji.
Wspólnie umówiliśmy się, że jeżeli nadarzy się sposobność, wszyscy spotkamy się w Gorzowie.
Marek Lewandowski – Dyrektor
Hospicjum Św. Kamila