Kolejne spotkanie w świetlicy było – jak zwykle – bardzo ciekawe i urozmaicone. Najpierw odwiedziła nas pani Karolina Mazur, która jest koordynatorem CIS. Skrót ten oznacza Centrum Integracji Społecznej. Działa w ramach Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych Krąg. Dowiedzieliśmy się, komu centrum pomaga, w jaki sposób to się odbywa, jakie cele i zadania sobie stawia. Liczymy na to, że w przyszłości uda nam się odwiedzić Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Teatralnej w Gorzowie i na przykład wspólnie wziąć udział w warsztatach kulinarnych. Podziękowaliśmy pani Karolinie za odwiedziny i przekazaliśmy jej książeczkę naszego autorstwa. Liczymy na kolejne spotkanie. Potem zajęcia w świetlicy poprowadziła pani Ola Marciniak. Były to kolejne warsztaty psychologiczne, związane z profilaktyką uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Zostaliśmy poproszeni o to, aby na kartce zaznaczyć, co jest uzależnieniem, a co nim nie jest. Rozmawialiśmy o tym, jak pojawia się uzależnienie, jak się jemu nie poddać, gdzie szukać pomocy. Następnie był czas na poczęstunek.

Posililiśmy się tortillą oraz pysznym ciastem. Potem był czas na gry. Sięgnęliśmy między innymi po MasterChefa i Mistakos. Na zakończenie spotkania stanęliśmy w kółku przyjaźni i podzieliliśmy się naszymi wrażeniami.

Zajęcia dla podopiecznych świetlicy Jaskółka w dniu 04.11.2020 zostały zorganizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (projekt „Wykluczeni być nie chcemy! Rozwoju i wsparcia potrzebujemy!”) oraz Urzędu Miasta w Gorzowie (projekt „Narkotyków brać nie chcemy! Rozwoju potrzebujemy!”).