Dzisiejsze zajęcia zaczęliśmy od tradycyjnej rundki “Co u kogo słychać?” oraz poznawaliśmy nowe osoby, które po raz pierwszy były w Jaskółce. Jest nam bardzo miło, że do naszego grona dołączają cały czas nowe twarze. Następnie pani Grażynka zaczęła prowadzić zajęcia profilaktyczne związane z alkoholizmem, podczas których każdy z nas mógł podzielić się swoją wiedzą o tym problemie. Gdy poznaliśmy parę faktów na temat alkoholu i problemów z nim związanych, zabraliśmy się za robienie plakatów. Prace były podzielone na 2 części, na których pokazaliśmy dwie różne rodziny. Jedna praca przedstawiała taka rodzinę, u której występuje alkohol, a w drugiej ten problem nie był obecny. Po przedstawieniu naszych plakatów wszyscy umyliśmy rączki i zabraliśmy się za pyszny poczęstunek przygotowany przez nasze panie. Były to tosty z serem i drożdżówki. Gdy już wszyscy byli najedzeni, przyszedł czas na różne gry i zabawy. Na koniec zajęć zrobiliśmy krótkie podsumowanie polegające na powiedzeniu, co komu się podobało oraz puściliśmy iskierkę przyjaźni. Już nie możemy się doczekać co będzie na przyszłych zajęciach.