We wtorek 18 października 2022 roku w Świebodzinie miały miejsce uroczystości związane z nagrodą Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego za szerzenie idei humanizacji medycyny, Lubuski Samarytanin.
Rozpoczęły się o godz. 10.30 Mszą świętą w kościele pw. Św. Michała Archanioła pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego, Tadeusza Lityńskiego, w intencji pracowników służby zdrowia. Okazjonalne kazanie wygłosił biskup pomocniczy, ks. Adrian Put.
O godzinie 12.00 w Świebodzińskim Domu Kultury rozpoczęła się uroczysta gala
z wręczeniem nagrody „Lubuski Samarytanin.”
Wśród zaproszonych gości byli m.in. pan Piotr Bromber – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, pani Ewa Skrbeńska – Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, kapelani szpitalni i władze lokalne w osobach panów: pan Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński, i pan Tomasz Sielicki – Burmistrz Świebodzina.
Po części powitań gości i po ich wystąpieniach, a także po odczytaniu listów okolicznościowych gości, którzy z przyczyn im wiadomych byli nieobecni na gali, nastąpiła prezentacja laureatów nagrody, wybranych przez jej kapitułę z jednoczesnym wręczaniem statuetek „Lubuski Samarytanin.”
Spośród 6 nagród przyznanych w trzech kategoriach, jedną – dla wolontariuszy – otrzymała wieloletnia wolontariuszka Hospicjum Św. Kamila, pani Halina Leśniewska. Gratulujemy.
W kategorii instytucji i placówek służby zdrowia, nagrodę otrzymało… Hospicjum Św. Kamila. Statuetkę wręczali: Biskup Ordynariusz, ksiądz Tadeusz Lityński i biskup pomocniczy, ks. Adrian Put.

Dziękując za otrzymaną nagrodę, pan Marek Lewandowski, dyrektor Hospicjum, podziękował kapitule nagrody, księdzu biskupowi oraz wszystkim adresatom tej nagrody, jako że to ONI wszyscy na tę nagrodę „zapracowali.” A są wśród nich pracownicy Hospicjum  (ponad 50 osób), wolontariusze, darczyńcy biorący udział w akcji „Pola nadziei”, darczyńcy w ilości prawie 11,5 tysiąca osób, którzy przekazali na rzecz Hospicjum 1% podatku od osób fizycznych, członkowie wspierający (blisko 500 osób), którzy co miesiąc wspierają swoimi darowiznami konto hospicyjne, a także wszyscy anonimowi „codzienni” darczyńcy środków finansowych i rzeczowych.

Im wszystkim – serdeczne BÓG ZAPŁAĆ i równie serdeczne – GRATULACJE.

Ta nagroda jest WASZA!

Anna Kobyłka

Marek Lewandowski

dyplom