Święto wszystkich pielęgniarek zostało ustanowione w 1973 roku na Kongresie w Meksyku. Data 12 maja związana jest z urodzinami Florence Nightingale, która była prekursorką pielęgniarstwa oraz założycielką pierwszej szkoły pielęgniarstwa w Londynie. Florence opracowała teorię pielęgnowania pacjentów, a także zapoczątkowała profilaktykę chorób zakaźnych.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych wszystkim wykonującym ten piękny zawód składamy wyrazy uznania za ogromne zaangażowanie i poświęcenie dla dobra i zdrowia innych, życzliwość i szacunek oraz otwarcie na potrzeby pacjentów. Życzymy, aby każdy kolejny dzień tej trudnej i wymagającej pracy przynosił im satysfakcję i uznanie.

W imieniu własnym oraz naszych pacjentów i ich rodzin dziękujemy Wam za Waszą obecność.