5 grudnia przypada święto wszystkich osób, które bezinteresownie angażują się w
jakiekolwiek inicjatywy na rzecz innych ludzi. Tradycyjnie tu, w Hospicjum Św. Kamila,
wolontariusze kojarzą się jednoznacznie z wspieraniem wszelkiego rodzaju inicjatyw
służących chorym na nowotwory i inne nieuleczalne choroby wskazane przez Ministra
Zdrowia w przedmiotowym rozporządzeniu, ale także chorym, podopiecznym Działu Pobytu
Dziennego i dzieciom osieroconym oraz rodzinom tych wszystkich osób.
Pandemia coronawirusa ograniczyła ogromne niegdyś możliwości i wielość
wolontaryjnej posługi, ograniczając jednocześnie dostęp do tej tak potrzebnej posługi na rzecz
drugiego, potrzebującego człowieka. Ogromna to szkoda, bo spektrum działań wolontariatu
było – a potencjalnie nadal jest – ogromne.
Dziś, kiedy jest możliwość przypomnienia o roli tych jakże wspaniałych ludzi o
ogromnych sercach, pragnę w imieniu własnym, hospicyjnej załogi i Zarządu Stowarzyszenia
Hospicjum Św. Kamila, podziękować wszystkim, którzy kiedykolwiek w przeszłości, jak i
teraz, wykazali się, i wykazują, ogromną empatią i miłością miłosierną wobec najsłabszych z
najsłabszych, często bezgranicznie cierpiących – bez względu na wiek, status społeczny czy
płeć – ludzi.
Kochani WOLONTARIUSZE, jesteście skarbem tej organizacji, a zapewne i setek
innych, w których bezinteresownie służycie bliźnim. CHAPEBAU BAS!
Dziękując Wam za bezmiar rozsiewanego wokół dobra, życzymy jednocześnie, by
Ten, który zapowiedział, że „błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”
wynagradzał Wam każdego dnia, tak, jak zapowiedział.
Dużo satysfakcji z Waszej ofiarności i pracy na dziś, jutro i zawsze wtedy, kiedy
owoce Waszej posługi rozsieją się tam, gdzie je posiejecie.
Marek Lewandowski – Dyrektor Hospicjum