W ramach przywracania stanu normalności, od poniedziałku 1 czerwca, będą możliwe – pod pewnymi warunkami – odwiedziny chorych w oddziale szpitalnym Hospicjum Św. Kamila.

I tak, odwiedziny, o których mowa wyżej, będą mogły się odbywać codziennie w godzinach 9.00 – 15.00, po jednej osobie przy chorym, w maseczkach ochronnych. Każda wizyta przy łóżku chorego może trwać do 0,5 godziny, a w sali chorych może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca.

Przed wejściem na oddział obowiązkowo trzeba będzie zgłosić ów fakt personelowi placówki. Przy wejściu dokonywany będzie pomiar temperatury osoby odwiedzającej. Będzie też konieczność dokonania dezynfekcji rąk.

Odwiedziny chorych w innych godzinach będą mogły się odbywać tylko po telefonicznym uzgodnieniu z pielęgniarką oddziałową, co należy uczynić w godzinach 8.00 – 14.00.