W tym tygodniu na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej.  Jest dla nas niezwykle istotne by wiedza o hospicjach docierała do wielu odbiorców, by raz na zawsze znikały stereotypy, a hospicja mogły pomagać wszystkim,  którzy tej specjalistycznej pomocy potrzebują.

Ruch hospicyjny powstał w 1981 roku w Polsce ze sprzeciwu lekarzy i pielęgniarek oraz ludzi innych zawodów wobec braku odpowiedniej opieki dla chorego na raka, cierpiącego nieuśmierzony ból i inne objawy, bezradności rodziny oraz często samotnej śmierci bez towarzyszenia przyjaznego człowieka. Rozwijał się przez czterdzieści lat bardzo prężnie. Opieka paliatywna stała się dziedziną medycyny, otworzono specjalizacje z medycyny paliatywnej dla lekarzy i opieki paliatywnej dla pielęgniarek, są studia z psychoonkologii, działa Forum Hospicjów Polskich, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie, został powołany pełnomocnik ds. opieki paliatywnej Ministra Zdrowia, działają konsultanci z medycyny paliatywnej i pielęgniarskiej opieki paliatywnej krajowi i wojewódzcy.

W Polsce działa ponad 500 podmiotów leczniczych prowadzących opiekę paliatywną
i hospicyjną, w tym 132 pozarządowe stowarzyszenia hospicyjne.

W okresie zbliżającego się końca życia zespoły hospicyjne, w skład których wchodzą lekarze, pielęgniarki, kapelan, psycholodzy, rehabilitanci, pracownicy socjalni i wolontariusze, niosą pomoc głównie chorym na raka. Ponad 90% pacjentów Hospicjów Stacjonarnych, Hospicjów Domowych i Poradni Medycyny Paliatywnej, to chorzy na choroby nowotworowe. Opieka ofiarowywana choremu, to nie tylko profesjonalna opieka medyczna, ale także towarzyszenie, aby człowiek umierający nie był sam.

Hospicja pozarządowe świeckie i kościelne borykają się obecnie z problemami takimi jak:

  • brak lekarzy i pielęgniarek,
  • brak funduszy.

Hospicja pozarządowe finansują opiekę w 60 – 80 % z kontraktów z NFZ, a także
– w pozostałym zakresie – ze zbiórek publicznych, przekazywanego 1% podatku dochodowego i darowizn od członków i przyjaciół oraz z innych źródeł.

Hospicja, w tym nasze, gorzowskie Hospicjum Św. Kamila, można wspomóc poprzez:

1) przekazywanie darowizn:

  • wpłaty na konto Hospicjum Św. Kamila 49 1020 1967 0000 8602 0002 8290 a także poprzez:
  • zasilanie datkami składanymi do puszek hospicyjnych „Dar dla Hospicjum Św. Kamila” ustawionych w kilku punktach na terenie Gorzowa Wielkopolskiego (m. in. w „Kupcu Gorzowskim,” w Barze „Bartosz,” w myjni „Szaniec,” „Bułki z pieczarkami”);
  • organizowanie zbiórek wśród swoich znajomych: na ślubie, na pogrzebie czy uroczystości rodzinnej;

2) zaangażowanie się w swojej firmie, urzędzie, szkole czy organizacji w zorganizowanie  dnia hospicjum wśród współpracowników, uczniów, członków, czy przyjaciół;

3)  wysłanie do rodziny, przyjaciół i znajomych prośby o pomoc dla Hospicjum;

4) wspieranie akcji prowadzonych przez hospicja, takich jak: „Pola nadziei,” zbiórki  publicznej, zbierania środków z 1%  od podatków osób fizycznych itp.

5) odwiedzanie strony internetowej danego hospicjum, udostępnianie postów z profili społecznościowych

adres strony internetowej Hospicjum Św. Kamila  www.hospicjum-gorzow.pl

facebook : https://www.facebook.com/Hospicjum-Św-Kamila

Zachęcamy także do lektury dwóch książek autorstwa znanego pisarza, Jana Grzegorczyka, traktujących o życiu i umieraniu w gorzowskim Hospicjum, to jest „Niebo dla akrobaty” i „Posłańcy uśmiechu.” Przybliżają one hospicyjną rzeczywistość każdemu czytelnikowi, chcącemu lepiej poznać czym jest opieka hospicyjna i paliatywna.

W tygodniu Światowego Dnia Hospicjum i Opieki Paliatywnej ludzie Hospicjów proszą wszystkich ludzi dobrej woli, którym bliska jest idea hospicyjna, rozumiana jako towarzyszenie ciężko choremu zarówno w wymiarze somatycznym, jak i duchowym, o informacyjne i finansowe  wspieranie opieki hospicyjnej.