W 2023 roku Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej przypada na 10 października (wtorek).

Słowo hospicjum pochodzi od łacińskiego słowa hospititum przyjaźń, gościnne przyjęcie, gościnny dom. Słowopaliatywny” wywodzi się z języka łacińskiego, „ paliatus” oznacza okryty płaszczem.

Celem Hospicjów i opieki paliatywnej jest ułatwienie życia osobom terminalnie chorym i ich rodzinom. Do ich zadań należy zmniejszanie cierpienia chorych, zapewnienia im wygody i pomocy we wszystkich aspektach życia również tych psychologicznych i duchowych. Opieka paliatywna i hospicyjna pozwala też na ułatwienie życia rodzinom chorych, które często muszą poświęcać całe dnie na opiekę.

Za twórczynię nowoczesnej medycy paliatywnej uważa się dr Cicely Saunders. W 1967 r założyła Hospicjum Św. Krzysztofa w Londynie. Inspiracją był … Polak. Cicely poznała w 1947 roku kelnera, który uciekł z warszawskiego getta. Kiedy Dawid Taśma umierał na raka dr Saunders była jego pielęgniarką. To właśnie rozmowy z nim wpłynęły na jej dalsze działania związane z opieką paliatywną. Cicely podczas wizyty w naszym kraju w 1978 r. zapoczątkowała myśl o opiece paliatywnej.

Nasze hospicjum to jedno z ponad 500 hospicjów w Polsce. Jesteśmy organizacją pozarządową i nieustannie potrzebujemy wsparcia.

Możesz pomóc:

wpłacaj datki na działalność

bierz udział w wydarzeniach organizowanych przez hospicjum

odpisz 1,5 % podatku dla OPP

organizuj zbiórki darów lub funduszy

udostępniaj informacje

dziel się swoim doświadczeniem …