Zgodnie z przepisami prawa Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila każdego roku ma obowiązek przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. W roku 2022 mijała kadencja dotychczasowych władz, w związku z czym WZ miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.
W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 24 członków (spośród 37), co oznaczało prawomocność podejmowanych decyzji. Prezes Zarządu Stowarzyszenia, pan Tadeusz Iżykowski, złożył sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2021 i za ostatnie cztery lata, a Główna Księgowa, pani Katarzyna Domaszewicz, przedstawiła zebranym sprawozdanie finansowe za rok 2021.
Sprawozdania powyższe zostały przyjęte – wraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej – przez Walne Zgromadzenie. Prezes Zarządu poinformował zebranych o wejściu w okres przygotowań do obchodów 30-lecia funkcjonowania Stowarzyszenia. Apogeum obchodów przypadnie w czerwcu 2023 roku.
Z kolei Dyrektor Hospicjum, pan Marek Lewandowski przedstawił zebranym informacje o tegorocznych konkursach ofert przeprowadzanych przez Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ na świadczenie usług medycznych z zakresu hospicjów domowych, fizjoterapii ambulatoryjnej i hospicjum stacjonarnego, przy czym ów ostatni konkurs nie został jeszcze ogłoszony, a NFZ aneksem przedłużył okres obowiązywania dotychczasowej umowy do 31 grudnia bieżącego roku. Przedstawiane informacje dotyczyły także bieżącej sytuacji w Hospicjum, w tym trudnej sytuacji kadrowej (ciągle poszukiwani lekarze z uprawnieniami do pracy w medycynie paliatywnej). Kolejnymi ważnymi punktami porządku obrad były wybory do władz Stowarzyszenia.
I tak, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila został ponownie wybrany pan Tadeusz Iżykowski. Pozostałymi cżłonkami Zarządu zostali: pani Grażyna Moszczyńska (Wiceprezes), pani Jolanta Gintowt (Sekretarz) i pani Karolina Kapałczyńska (Członek). Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: pan Bohdan Tołkacz (Przewodniczący), pani Maria Popiel (Członek) i pan Łukasz Stoś (Członek).

Gratuluję i życzę wytrwałości, mądrych, dobrych decyzji i dalszego rozwoju placówki.

Marek Lewandowski