W piątek, 15 stycznia, odszedł do Pana Wiceprezes Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, Tadeusz Horbacz.
Ze Stowarzyszeniem związał się kilka lat temu, drugą kadencję pełniąc obowiązki wiceprezesa. Był człowiekiem niezwykle aktywnym na polach działalności społecznej. Wieloletni Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, autor wielu pomysłów, które potrafił wcielać w życie. To z jego inicjatywy Rada Miasta przyjęła uchwałę ustanawiającą patronem Miasta ks. bpa Wilhelma Plutę. On też był inicjatorem nabożeństw fatimskich, corocznie 13 maja odbywających się na ulicach Gorzowa. Dzięki m.in. niemu zaistniała kapliczka z figurą Matki Bożej Fatimskiej w narożniku klasztoru księży kapucynów; figura poświęcona w listopadzie 1997 roku przez papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki dziękczynnej za dar obecności późniejszego świętego przy kościele Pierwszych Męczenników Polski, gdzie w tymże roku papież odprawił liturgię słowa. On też przez wiele lat walczył – niestety bezskutecznie – o przywrócenie pochówków na cmentarzu świętokrzyskim przy ul. Warszawskiej. Swego czasu był wójtem Gminy Santok, Dyrektorem gorzowskiej placówki ZUS, Kierownikiem Delegatury NFZ, a ostatnio kierował Warsztatami Terapii Zajęciowej przy kościele parafialnym Św. Maksymiliana Marii Kolbego.
W osobie Zmarłego Gorzów stracił człowieka czynu, a w Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Kamila powstała luka, której nie da się zapełnić.
Pozostaje pamięć i modlitwa.
Rodzinie Tadeusza składamy wyrazy serdecznego współczucia.
Marek Lewandowski
Tadeusz Iżykowski