Miesiąc kwiecień, to miesiąc, w którym od wielu lat organizowana była zbiórka publiczna zasilająca krwioobieg finansowy Hospicjum Św. Kamila. Trudny czas trwającej od ponad roku pandemii zjadliwego SarsCov-2 spowodował, że w roku 2020 wspomniana wyżej zbiórka nie odbyła się. W roku 2021 zespół hospicyjny postanowił znaleźć rozwiązanie, które w jakimś stopniu wypełni powstałą lukę. Wymyśliliśmy (wzorując się na działaniach Hospicjum św. Łazarza z Krakowa) Wirtualną puszkę, akcję, która była kompilacją trzech form – wpłat na konto, w tym wpłat poprzez specjalną aplikację, zbiórki do puszki w oknie Hospicjum oraz licytacji trzech dzieł sztuki, ofiarowanych na ten cel przez gorzowskich artystów – i trwała przez cały miesiąc.
Kwiecień minął, czas więc na podsumowanie.
Dzięki wspomnianej akcji kasa Hospicjum wzbogaciła się o 14.494,82
zł, przy czym w ramach aukcji dzieł sztuki zebrano 2.200 zł, do puszki ustawionej w oknie darczyńcy
wrzucili 2.957,75 zł, a na hospicyjne konto wpłynęło 9.337, 07 zł od 112 osób.  Wszystkim Państwu, którzy otworzyliście pokłady dobroczynności Waszych serc składamy serdeczne i głośne:
BÓG ZAPŁAĆ!
Wszystkich zaś tych, którzy zżymają się, że zebrana w tym roku kwota, to nie 100.000
zł zbierane uprzednio w kweście ulicznej, zachęcam do chociażby złotówkowego zasilania naszej placówki na przykład comiesięcznymi darowiznami. Hospicjum posiada sporą grupę
(blisko 500 osób) członków wspierających, którzy korzystają z takiej – praktycznie nieodczuwalnej dla ich kieszeni – możliwości, wpłacając co miesiąc od złotówki, nawet do
stu złotych. Odpowiedni formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie www.hospicjum-gorzow.pl. Można go przesłać e-mailem lub przynieść do Hospicjum.
Na naszej głównej stronie internetowej postanowiliśmy pozostawić Wirtualną puszkę, (vide zakładka WPŁACAM) do której w dalszym ciągu można „wrzucać” dobrowolne darowizny.
W tym miejscu zachęcamy także do zapoznania się z aukcją Medalu „Dar Serca” (vide strona główna), która – zainspirowana przez pierwszego Wojewodę Lubuskiego, pana prof. Jana Majchrowskiego – w swoim zamyśle ma również wsparcie finansowe tutejszej placówki.
Za ów pomysł i pomoc w jego realizacji Panu Profesorowi już teraz dziękujemy.
 
Anna Kobyłka
Marek Lewandowski