…wszystkim „naszym” i „światowym” Fizjoterapeut(k)om sukcesów w życiu zawodowym i rodzinnym, w tym zdrowia, wyrozumiałości ze strony bliskich, radości z niesienia ulgi w dokuczliwych schorzeniach, radości z potomstwa i współmałżonków oraz łaskawości ze strony przełożonych –

– życzą wszyscy współpracownicy oraz kierownictwo Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila