Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, moc truchleje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony – okryty chwałą
Śmiertelny król nad wiekami,
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.”

Przyjaciele, Darczyńcy

Hospicjum Św. Kamila

w Gorzowie Wielkopolskim

Bóg się rodzi!

Chcemy i będziemy powtarzać te słowa pięknej kolędy, kiedy zasiądziemy przy stole wigilijnym, by składać sobie nawzajem życzenia, dzieląc się chlebem pod postacią białego opłatka, kiedy potem wraz z bliskimi udamy się na Pasterkę, by powitać Pana podczas radosnej liturgii bożonarodzeniowej i wreszcie kiedy przez kolejne dni świętować będziemy to wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat, w którym Bóg objawił się w ludzkiej postaci, przyszedłszy na świat w ubogiej betlejemskiej stajence, aby odkupić grzech Adama i obdarować nas niezwykłym darem odkupienia naszych win.

W pięknej polskiej tradycji obchodów Bożego Narodzenia jest też piękny zwyczaj składania życzeń wszystkim znajomym, przyjaciołom, rodzinie. Wpisując się w ów zwyczaj, składam niniejszym – w imieniu współpracowników, wolontariuszy i wszystkich podopiecznych Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim – życzenia radości, Bożego pokoju i Bożego błogosławieństwa oraz Do Siego Roku.

Oby wszystkie relacje i spotkania w Anno Domini 2022 niosły ze sobą przesłanie z Betlejem, zawarte w tych życzeniach.

  Dyrektor Hospicjum Św. Kamila

Marek Lewandowski