Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego – w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila i swoim własnym – składam wszystkim naszym Przyjaciołom, Podopiecznym wszystkich rodzajów świadczeń, a także Współpracownikom, życzenia, by kontemplacja najważniejszego wydarzenia w historii ludzkości prowadziła do spotkania z
Bogiem poprzez refleksję i uczestnictwo w Triduum Paschalnym, czego owocem niech będzie pokój serc, łagodność, życzliwość i nieustająca radość towarzysząca każdej chwili poszukiwania Drogi i Prawdy, i Życia.
Marek Lewandowski – Dyrektor Hospicjum Św. Kamila