W Dziale Pobytu Dziennego mamy 3 wolne miejsca. Osoby zainteresowane zapisaniem swoich bliskich pod opiekę Działu prosimy o kontakt telefoniczny z Kierowniczką DPD panią Katarzyną Woltman   +48 787 954 962 .

Szczegółowe informacje o dziale oraz zasady przyjęcia znajdą Państwo w zakładce https://hospicjum-gorzow.pl/index.php/dzial-pobytu-dziennego/