Kłodzka Góra, Skalne Grzyby, Zamek Książ, IQlandia w czeskim Libercu. To tylko niektóre atrakcje jakie są udziałem naszych dzieci (podopiecznych Świetlicy Jaskółka) podczas ich wakacyjnego pobytu w Górach Stołowych. Przed nimi już ostanie dni górskiej przygody, ale wciąż jeszcze w planie jest wiele atrakcji.

Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili ten wyjazd naszym Jaskółkom.